กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำให้เขื่อนสำคัญทั่วประเทศที่ยังมีปริมาณน้ำเก็บกักน้อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับใช้รองรับฤดูแล้งที่กำลังจะมาถึงในเดือนพฤศจิกายนนี้ และระมัดระวังการปฏิบัติการไม่ให้กระทบต่อพื้นที่น้ำท่วมขังจากสถานการณ์ฝนตกหนักในบางแห่ง

ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนสำคัญ "เตรียมรับฤดูแล้ง" หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังวันที่ 30 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากการประชุมคณะอนุกรรมการติดตามสถานการณ์น้ำ เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2560 สถานการณ์น้ำในเขื่อนสำคัญบางเขื่อนของประเทศยังมีปริมาณน้ำเก็บกักอยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ และมีความต้องการให้กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อน จำนวน 10 เขื่อน ของแต่ละภูมิภาค ได้แก่ ภาคเหนือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนแม่กวงอุดมธารา จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันตก ได้แก่ เขื่อนวชิราลงกรณ์ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี ภาคตะวันออก ได้แก่ เขื่อน พระปรง จังหวัดสระแก้ว อ่างเก็บน้ำคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และเขื่อนพลวง จังหวัดจันทบุรี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ เขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา และภาคใต้ ได้แก่ เขื่อนแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี และเขื่อนปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงได้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงที่ดูแลพื้นที่ในความรับผิดชอบ ปฏิบัติการเติมน้ำให้กับเขื่อนสำคัญ 10 เขื่อน ให้สอดคล้องกับความต้องการดังกล่าว เพื่อเตรียมรองรับฤดูแล้งที่จะมาถึงในเดือนพฤศจิกายน 2560 และกำชับให้ระมัดระวังพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขังในบางแห่งด้วย

ปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนสำคัญ "เตรียมรับฤดูแล้ง" หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขังสำหรับการปฏิบัติการฝนหลวงให้กับพื้นที่การเกษตรที่ยังมีการขอรับบริการฝนหลวงในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ผลการปฏิบัติภารกิจวันที่ 28 สิงหาคม 2560 พบว่า มีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณอำเภอปากช่อง สีคิ้ว สูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา และบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนลำตะคอง และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่การเกษตร อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี ส่วนการปฏิบัติการฝนหลวงทางภาคเหนือในพื้นที่เป้าหมายเขื่อนแม่กวงอุดมธาราและเขื่อนภูมิพล โดยศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดตาก พบว่ามีฝนตกเล็กน้อยบริเวณพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด อมก๋อย และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่ และมีฝนตกเล็กน้อยถึงปานกลาง บริเวณพื้นที่อำเภอสามเงา จังหวัดตาก และพื้นที่ลุ่มรับน้ำเขื่อนภูมิพลตอนล่างทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามข่าวกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ เพจ facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร และเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตรปฏิบัติการฝนหลวงเติมน้ำในเขื่อนสำคัญ "เตรียมรับฤดูแล้ง" หลีกเลี่ยงพื้นที่น้ำท่วมขัง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated