ทอ.ปลื้มงาน...
งาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม 2560

ผ่านไปแล้วสำหรับงาน กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม ถึง วันที่ 6 สิงหาคม ที่ผ่านมา มีผู้เข้าชมงานกันอย่างคึกคัก สร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และประธานอำนวยการจัดงานฯ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์ รองเสนาธิการทหารอากาศ และประธานอำนวยการจัดงานฯ เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ

พลอากาศโท วงศกร เปาโรหิตย์  รองเสนาธิการทหารอากาศ และประธานอำนวยการจัดงานฯ กล่าวว่า เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา ที่ได้รับเสียงตอบรับจากผู้เข้าชมงานเป็นอย่างดี สำหรับกิจกรรมนี้กองทัพอากาศมีความตั้งใจที่จะจัดเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีต่อพระบรมราชชนก และน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงพระราชทานแนวทางพัฒนาประเทศ ผ่านโครงการพระราชดำริต่างๆ มากกว่า 4,000 โครงการ ตลอดจนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้พสกนิกรมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีพออยู่ พอกิน และพึ่งพาตัวเองได้ ผ่านนิทรรศการมีชีวิตที่มีประชาชนเข้ามาเรียนรู้เรื่องศาสตร์พระราชากันอย่างคึกคักตลอด 11 วันของการจัดงาน และกองทัพอากาศยังจะได้นำเรื่องราวของศาสตร์พระราชาไปต่อยอดกับหน่วยงานต่างๆของกองทัพอากาศอีกด้วย

นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ถ่ายรูปร่วมกลุ่มแม่บ้าน "ทุ่งสีกัน"
นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ถ่ายรูปร่วมกลุ่มแม่บ้าน “ทุ่งสีกัน”

นาวาอากาศเอก ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือนฯ กล่าวเพิ่มเติมว่า หลังจากนี้จะได้นำผลงานนิทรรศการมีชีวิตไปต่อยอดสู่ครอบครัวทหารอากาศบนพื้นที่ของแฟลตทุ่งสีกันเพื่อทำเป็นศูนย์รู้เศรษฐกิจพอเพียง มีกลุ่มแม่บ้านเข้ามาร่วมทำกิจกรรมการปลูกผัก แปรรูปผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า รวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ แหล่งพักผ่อนหย่อนใจ ของครอบครัวทหารอากาศและบุคคลทั่วไป นับเป็นแนวทางของการมีส่วนร่วมระหว่างกองทัพอากาศกับประชาชนที่จะได้ใกล้ชิดกันมากขึ้น โดยมี ศาสตร์พระราชา เป็นแนวทางในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นำมาซึ่งประโยชน์ คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วย

นิทรรศการกองบิน 5
นิทรรศการกองบิน 5
ภายในงานยังมีกิจกรรม สาธิต ฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา
ภายในงานยังมีกิจกรรม สาธิต ฝึกอบรมต่างๆ รวมทั้งสร้างโอกาส สร้างอาชีพ ตามแนวทางของศาสตร์พระราชา
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated