“ทำดีเพื่อแม่”…คูโบต้าพร้อมใจ พัฒนาสิ่งแวดล้อม
คูโบต้า อยุธยา ฮั้วเฮงหลี จัดกิจกรรม คูโบต้าพร้อมใจ ทำความดีเพื่อแม่

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ร่วมกับ สำนักงานเกษตรอำเภอเสนาและสำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จัดกิจกรรม “คูโบต้าพร้อมใจ ทำความดีเพื่อแม่” ในวันที่ 25 สิงหาคม 2560 ณ ศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ต.หัวเวียง อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

ภาพ CSR : ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนลงสู่แม่น้ำ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ภาพ CSR : ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนลงสู่แม่น้ำ ได้รับการสนับสนุนจาก สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โดยทางบริษัท ฯ เล็งเห็นถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมของชุมชน จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนา ฟื้นฟูระบบนิเวศ และภูมิทัศน์โดยรอบให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การปลูกต้นสะเดา มะขาม และต้นไม้ชนิดต่างๆ บริเวณรอบทางเข้า ปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนคืนสู่แม่น้ำ เป็นการอนุรักษ์และขยายพันธุ์ปลา รวมถึงการซ่อมแซมป้ายชุมชนและปรับภูมิทัศน์โดย ซึ่งภายในกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากท่านเกษตรอำเภอเสนา นายสุรสีห์ เรือนทอง เป็นประธานในพิธี

ภาพ CSR : ปลูกต้นสะเดา ต้นแค ต้นมะขาม บริเวณทางเข้าชุมชน
ภาพ CSR : ปลูกต้นสะเดา ต้นแค ต้นมะขาม บริเวณทางเข้าชุมชน

ทั้งนี้ทาง บ.คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด มุ่งหวังที่จะได้เห็นถึงรอยยิ้มและความสุขของเกษตรกรอย่างแท้จริง และร่วมก้าวเดินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคง ไปพร้อมกันกับ ครอบครัวเฮงหลี

บ.คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด ตัวแทนจำหน่ายเครื่องจักรกลการเกษตรและรถขุด พร้อมด้วยศูนย์บริการมาตรฐานสากล

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated