พช.เปิดเวทีระดมความคิดถอดบทเรียน “การพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

เรื่อง / ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา

เมื่อเร็วๆ นี้ เวลา 10.00 น.นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนมอบหมายนายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน บรรยายพิเศษในห้วข้อ ” มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”

ก่อนการบรรยายได้มีโอกาสรับฟัง ดร.สุเมธ คุณชัยมัง ผู้แทนเวทีนำเสนอผลการระดมความคิดเห็นจากเวทีถอดบทเรียน โดยมีหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์ นักวิชาการพัฒนาชุมชน ผู้แทนบริษัทฯ และผู้แทนชุมชนเป้าหมาย จาก 18 จังหวัด จำนวนรวม 96 คน วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานโครงการนี้ เพื่อหาทิศทางการทำงานในอนาคต ตามโครงการ จัดการความรู้และสรุปบทเรียนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ ซึ่งดำเนินการระหว่างวันที่ 28 -30  สิงหาคม 2560 ณ โรงแรมไมด้า งามวงศ์วาน ตำบลบางกระสอ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี

บรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย " มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ"
บรรยากาศผู้เข้าร่วมฟังบรรยาย ” มิติใหม่ในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ”

ในโอกาสนี้ ผู้แทนบริษัทประชารัฐ ได้นำชมนิทรรศการแสดงผลความสำเร็จของบริษัทประชารัฐด้วย

นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
นายทวีป บุตรโพธิ์ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เยี่ยมชมบูธนิทรรศการ
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated