กองทัพอากาศนำศาสตร์พระราชา มาสู่ทหารกองประจำการ
นาวาอากาศเอก สมพร แต้พานิช นายทหารปฎิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศช่วยราชการสำนักงาน ผู้บัญชาการทหารอากาศ

จากแนวทางของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่พระองค์ได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงผ่านโครงการตามแนวพระราชดำริต่างๆ กองทัพอากาศ ได้นำแนวทางของพ่อมาสานต่อเพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ทรงห่วงใยราษฎรเสมอมา ผ่านงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ทหารกองประจำการ เป็นอีกหนึ่งบุคลากรของกองทัพอากาศที่นอกเหนือจากการฝึกเพื่อการรบแล้ว การมีอาชีพหลังปลดประจำการก็เป็นสำคัญที่ทางกองทัพอากาศได้สนับสนุนให้ทหารกองประจำการได้มีอาชีพหลังปลดประจำการ

การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา
การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา

นาวาอากาศเอก สมพร แต้พานิช นายทหารปฎิบัติการประจำกรมกำลังพลทหารอากาศช่วยราชการสำนักงาน ผู้บัญชาการทหารอากาศ เปิดเผยว่า ในแต่ละปีจะมีทหารกองประจำการที่เข้ามารับใช้ชาติในกองทัพอากาศหลายพันคน แต่ปีนี้เป็นโอกาสอันดีที่กองทัพอากาสได้จัดงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” ขึ้น จึงได้นำทหารกองประจำการ ของกองทัพอากาศเข้ามาศึกษาเรียนรู้ศาสตร์พระราชาผ่านนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เช่นนิทรรศการฝนหลวง การสร้างฝายแม้วชะลอน้ำ การรีไซเคิลน้ำมันพืชที่ใช้แล้วเป็นน้ำมันไบโอดีเซล การนำพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นพลังงานหลักในการสูบน้ำใต้ดิน ภายใต้ชื่อโครงการเทพประทานธารา การแสดงผลงานเกษตรกรเครือข่ายที่มาจัดแสดงภายในงาน เพื่อให้เหล่าทหารกองประจำการได้เรียนรู้ และสามารถนำไปประกอบอาชีพได้หลังปลดประจำการ

ทหารอากาศกองประจำการได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา
ทหารอากาศกองประจำการได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับศาสตร์พระราชา

“แนวทางการเรียนรู้ศาสตร์ของพระราชา ผ่านงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา จะช่วยให้ ทหารกองประจำการ สามารถนำสิ่งที่ได้จากนิทรรศการมีชีวิตที่สามารถนำไปปฎิบัติได้จริง จากหลายหน่วยงานของกองทัพอากาศที่ได้นำศาสตร์เหล่านี้ไปใช้  สามารถสร้างงานสร้างรายได้ให้กับข้าราชการและครอบครัวได้เป็นอย่างดี  และเชื่อว่า หากทหารกองประจำการที่กำลังจะปลดประจำการในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า หากสามารถนำสิ่งที่ได้จากงานนี้ไปปฎิบัติได้ น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่จะช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ ได้อย่างมั่นคงมากขึ้น” นาวาอากาศเอก สมพร  กล่าว

นิทรรศการกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา
นิทรรศการกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา

สำหรับงาน “กองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 กรกฎาคม ไปจนถึง 6 สิงหาคมนี้ ณ สนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) หากใครที่สนใจในเรื่องของศาสตร์พระราชาที่สามารถนำพาชีวิตให้ดีขึ้นก็สามารถมาเดินกันได้ทุกวัน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated