แพะแกะขอนแก่นเฮ!! ปศุสัตว์ หนุนสร้างเครือข่าย แปรรูปสร้างรายได้
ประชุมเลือกประธานเครือข่ายและคณะกรรมการต่างๆ

เรื่อง/ภาพ : ก้าวเก้า / เกษตรกรข่าวขอนแก่น

เมื่อเร็วๆนี้ จ.ส.ต. กิตติพิชญ์ เจตน์จตุรภัทร ประธานเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยสมาชิกในเครือข่ายมีการจัดประชุมผนึกกำลังเพื่อขับเคลื่อนอาชีพการเลี้ยงแพะแกะในขอนแก่นไปสู่ยุค 4.0 โดยมี คุณเชาวรัตน์ อ่ำโพธิ์ (ปราชญ์เกษตรสาขาแพะแกะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปี 2558), คุณสมศักดิ์ คุณเงิน (ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น) เป็นที่ปรึกษา และมี น.สพ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ (ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น) เป็นผู้ให้การสนับสนุน รวมทั้งมีผู้เชี่ยวชาญด้านปศุสัตว์แพะแกะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดของวงการแพะแกะแถวหน้าของเมืองไทย (นเรศฟาร์ม) เข้าร่วมประชุมด้วย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความช่วยเหลือกับเกษตรกร รวมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้ ถือเป็นการสนับสนุนนโยบายปรับเปลี่ยนพื้นที่เกษตรกรรมของรัฐบาล และส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ตัวแทนเครือข่ายแพะแกะข่อนแก่นมอบกระเช้าขอบคุณสมศักดิ์ คุณเงิน (ประธานสภาเกษตรจังหวัดขอนแก่น)
ตัวแทนเครือข่ายแพะแกะขอนแก่นมอบกระเช้าขอบคุณ คุณสมศักดิ์ คุณเงิน ประธานสภาเกษตรกรจังหวัดขอนแก่น
สิ่งที่จะได้รับหลังจากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในเครือข่ายมีดังนี้
  • ชื่อสมาชิกและชื่อฟาร์ม จะได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างเป็นทางการจากกรมปศุสัตว์
  • จะได้รับการช่วยเหลือจากกรมปศุสัตว์ เช่น ผสมเทียมฟรี,เจาะเลือดตรวจฟรี วัคซีนฟรี ฯลฯ
  • ได้รับสวัสดิการเกี่ยวกับองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมไปถึงเทคนิค วิธีการเลี้ยง การตลาด การจำหน่าย การใช้ยาและเวชภัณฑ์ในแพะแกะ
  • มีโอกาสได้รับสิทธิในการกู้เงินดอกเบี้ยต่ำ จากสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายตามความเหมาะสม
ประชุมเลือกประธานเครือข่ายและคณะกรรมการต่างๆ
ประชุมเลือกประธานเครือข่ายและคณะกรรมการต่างๆ

ซึ่งการเลี้ยงแพะถือเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ดีให้กับเกษตรกร เพราะตลาดมีความต้องการสูงมากเฉพาะในประเทศไทยก็ไม่เพียงพอ ซึ่งตลาดหลักอยู่ที่ภาคใต้ รวมไปถึงตลาดเออีซี

นอกจากนี้ทางเครือข่ายยังได้ส่งเสริมให้มีการแปรรูปนมแพะให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น นมแพะพลาสเจอร์ไรซ์ และสบู่นมแพะสูตรเข้มข้น “ในอนาคตทางเครือข่ายจะผลักดันให้เป็น “ของดีประจำจังหวัดขอนแก่น” อีกด้วย” คุณอานนท์ มะพันธ์ ประชาสัมพันธ์เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ กล่าว

ภาพนี้เข้าพบ คุณวรวิทย์ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่
เข้าพบ น.สพ. วรวิชญ์ วราอัศวปติ ปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่น

จึงขอเชิญชวนเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะ ทุกท่านที่อยู่ในจังหวัดขอนแก่น เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครื่อข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดขอนแก่น เพื่อรับการสนับสนุนจากกรมปศุสัตว์ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ : เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะแกะจังหวัดขอนแก่น หรือติดต่อได้ที่ 086-309-1161

โลโก้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะจังหวัดขอนแก่น
โลโก้เครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ-แกะ จังหวัดขอนแก่น
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated