ซีพีไอมอบทุน “องคมนตรี เยี่ยมชมแปลงปลูกปาล์มน้ำมันซีพีไอไฮบริด ในโรงเรียนโครงการปลูกปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด”
นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายประเดิม เติมสุข ผู้จัดการแปลงเพาะปาล์มดีลีลา

นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนซับม่วง 1 ใน 5 โรงเรียนที่ได้รับทุน “โครงการกองทุนการศึกษา” โดยมี นายกล้าณรงค์ พงษ์เจริญ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายอารยันต์ ท่าใหม่ นายอำเภอตาพระยา ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดสระแก้ว ให้การต้อนรับ และได้เยี่ยมชมแปลงปาล์มน้ำมันซีพีไอ ไฮบริด ภายในโรงเรียนซับม่วงวิทยา พร้อมกับมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับ นายประเดิม เติมสุข ผู้จัดการแปลงเพาะปาล์มดีลีลา 2 ที่ได้มอบทุน “โครงการปลูกปาล์ม ซีพีไอ ไฮบริด” เพื่ออาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน จำนวน 141,000 บาท เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated