สมบัติ สุขนันท์...ปลูกกล้วย 20 ปี
“สมบัติ สุขนันท์” เจ้าของ “อาณาจักรกล้วย” เป็นตัวจริง เสียงจริง

เรื่อง/ภาพ : อัมพร สิทธิผา

ในบรรดาเซียนกล้วย ต่างยกให้ “สมบัติ สุขนันท์” เจ้าของ “อาณาจักรกล้วย” เป็นตัวจริง เสียงจริง หลังคุกคลีกับการปลูกและสะสมกล้วยสายพันธุ์ต่าง ๆ มานานกว่า 20 ปี มีสวนกล้วยกว่า 500 ไร่ มากกว่า 220 ชนิด กระจายอยู่ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี พิจิตร และเชียงใหม่

กล้วยพันธุ์เทพพนม
กล้วยพันธุ์เทพพนม

นอกจากเชี่ยวชาญเรื่องกล้วยที่หาตัวจับยากแล้ว ยังเป็นนักสะสมพันธุ์ไม้แปลกตัวยงอีกด้วย

พันธุ์กล้วยที่เป็นตัวเด่น

สำหรับพันธุ์กล้วยที่เป็นตัวเด่น ประกอบด้วย กล้วยน้ำว้ายักษ์ น้ำว้าดำ งาช้าง กล้วยสายน้ำผึ้ง กล้วยนาก และกล้วยหิน โดย 3-4 ปี มานี้ พบว่าตลาดต่างตอบรับ กล้วยน้ำว้ายักษ์มากที่สุด มีการรับซื้อแบบไม่จำกัดจำนวน เนื่องจากขนาดลูกใหญ่ ลูกสวย รสชาติดี สามารถนำไปแปรรูปได้ปริมาณมาก และหลากหลายทั้งกล้วยทอด และกล้วยฉาบ เพราะสามารถหั่นได้หลายชิ้น เนื้อแน่น เมื่อสุก เนื้อก็ไม่เละ เหมือนพันธุ์ทั่วไป

สำหรับกล้วยน้ำว้ายักษ์ เป็นสายพันธุ์ดั้งเดิมของไทย ที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานให้ชาวบ้านที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เมื่อ 20 ปี ก่อน โดยใช้เวลาตามหาอยู่นานกว่าจะได้พันธุ์ดั้งเดิมนี้ จากนั้นก็ขยาย และกระจายไปตามสวน จนปัจจุบันมีมากกว่า 100 ไร่ โดยน้ำว้ายักษ์ จะมีลำต้นใหญ่และแข็งแรงมาก ไม่หัก และโค่นง่าย

ส่วนวิธีขยายพันธุ์ จะเป็นการแยกหน่อ เพราะไม่กลายพันธุ์ หรือเปอร์เซ็นการกลายพันธุ์จะน้อยมาก เนื่องจากขุดจากต้นแม่มาชำหรือขยายพันธุ์ ส่วนวิธีเพาะเนื้อเยื่อที่นิยมทำกัน ทางสวนจะไม่ทำ เพราะมีจุดอ่อน โดยเฉพาะเรื่องการต้านทานโรค นอกจากนี้ยังเคยนำต้นที่มาจากการเพาะเนื้อเยื่อมาปลูก พบว่าเกิดโรคจำนวนมาก

ดังนั้นทางสวน จึงใช้วิธีแยกหน่อ ส่วนพันธุ์ต่าง ๆ ที่ได้มาจากเจ้าอื่น ๆ ต้องทดลองปลูกจนแน่ใจแล้วว่าเป็นพันธุ์แท้ จึงจำหน่ายให้กับลูกค้า อย่างเช่น น้ำว้ายักษ์ เมื่อได้พันธุ์มาแล้ว จึงทดลองปลูก 3-4 ปี เมื่อแน่ใจวาเป็นของแท้ จึงลงมือขยายพันธุ์ และจำหน่ายให้กับลูกค้า

กล้วยพันธุ์สายน้ำผึ้ง
กล้วยพันธุ์สายน้ำผึ้ง

ชีวิตได้ดีเพราะกล้วย

 เจ้าของอาณาจักรกล้วย เล่าอีกว่า ชีวิตก่อนหน้านี้ ก็เหมือนเกษตรกรทั่วไป โดยเริ่มจากศูนย์ เนื่องจากประสบปัญหาด้านธุรกิจ จึงตัดสินใจหันมาเอาดีด้านเกษตร และผลไม้ที่เลือกปลูกคือ กล้วย เนื่องจากปลูกง่าย และไม่ต้องดูแลรักษามาก มีเพียงแหล่งน้ำ ก็สามารถสร้างสวนกล้วยได้ ที่สำคัญสามารถปลูกได้ทุกสภาพดิน และทุกภูมิภาคของประเทศไทย

หน่อกล้วยรอจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ
หน่อกล้วยรอจำหน่ายให้แก่ผู้สนใจ

ที่ผ่านมา ได้เน้นทำเกษตรแบบการสร้างเครือข่าย โดยพื้นที่รอบ ๆ สวน จะสนับสนุนให้ชาวบ้านปลูกกล้วย โดยมอบพันธุ์ให้ และรับซื้อคืน เพื่อประกันราคาให้ชาวบ้าน และป้องกันปัญหาว่า ปลูกแล้วจะขายให้ใคร ปัจจุบันมีชาวบ้านหันมาเป็นเครือข่ายจำนวนมาก เพราะปลูกพืชอื่นก็ประสบปัญหาราคาตกต่ำ แต่ปลูกกล้วยสามารถขายได้ทั้งผล ใบ ลำต้น และหน่อ

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก ที่กองบิน 46 ได้ร่วมกับผอ.ปู (น.อ.ฐากูร นาครทรรพ ผู้อำนวยการกองกิจการพลเรือน อดีตผู้บังคับการกองบิน 46) สนับสนุนให้มีพื้นที่ปลูก และให้กำลังพลได้ศึกษาแนวทางการปลูกกล้วย เพื่อทำเป็นอาชีพ ซึ่งปัจจุบันมีการขยายพื้นที่จำนวนมาก นอกจากนี้ยังมีพันธุ์กล้วยอื่น ๆ เพิ่มขึ้น ถือเป็นความสำเร็จในการสร้างเครือข่ายกับกำลังพลกองทัพอากาศเป็นอย่างมาก ทำให้ทหาร และครอบครัว สนใจด้านเกษตรมากขึ้น

นอกจากสนับสนุนการสร้างงาน และกระจายรายได้ให้กับชาวบ้านละแวกใกล้เคียงสวนในจังหวัดต่าง ๆ แล้ว ยังเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไป เข้าเที่ยวชมสวน เพื่อสอบถามการเพาะปลูก และการจำหน่ายแบบครบวงจร ถือเป็นการให้องค์ความรู้กับเกษตรกรและผู้สนใจทั่วไป

สิ่งที่เจ้าของอาณาจักรกล้วย ยึดมั่น และยึดถือมาตลอด จนประสบความสำเร็จคือ พระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่ 9 เรื่องการพอกิน พอใช้ และพอเพียง โดยทำเท่าที่เราพออยู่ได้ หากเหลือกิน เหลือใช้ ก็จำหน่าย ทำให้ สามารถเลี้ยงครอบครัวได้ จากนั้นก็เผื่อแผ่คนอื่น เพราะเราประสบความสำเร็จแล้ว ก็อยากให้คนอื่นประสบความสำเร็จด้วย เป็นการให้ แล้วจะได้กลับคืนมา ทำให้รู้สึกอิ่มใจ และสุขใจ

กล้วยบัวทอง กล้วยประดับความสวยงาม
กล้วยบัวทอง กล้วยประดับความสวยงาม

ข้อแนะนำต่อเพื่อนเกษตรกร

 ส่วนเกษตรกรผู้ริเริ่ม หรือผู้สนใจทั่วไป ต้องรู้จักอดทน ไม่ถอดใจง่าย ๆ เพราะอุปสรรคจะมีมาให้แก้ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก หรือเรื่องใหญ่ ต้องคิด และไตร่ตรองเพื่อแก้ปัญหาให้ผ่านพ้นไปให้ได้ โดยหมั่นถามผู้รู้ หรือแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ อยู่เสมอ เพราะนอกจากจะเชี่ยวชาญด้านนั้น ๆ ยังจะได้เคล็ดลับใหม่ ๆ มาปรับใช้ในสวนและพื้นที่ของตัวเองด้วย

สำหรับท่านที่สนใจพันธุ์กล้วย และการปลูกกล้วย พบกันได้ในงานกองทัพอากาศกับศาสตร์พระราชา จัดระหว่างวันที่  27 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม 2560 ที่สนามกีฬากองทัพอากาศ ธูปะเตมีย์ โดยจะยกต้นกล้วยไปแสดงจำนวนมาก เพื่อร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิตร่วมกับกองทัพอากาศ ปราชญ์และเครือข่ายเกษตรท่านอื่น ๆ

นำกล้วยมาร่วมจัดนิทรรศการกับกองทัพอากาศเมื่อเร็วๆ นี้
นำกล้วยมาร่วมจัดนิทรรศการกับกองทัพอากาศเมื่อเร็วๆ นี้

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่…สมบัติ สุขนันท์ อาณาจักรกล้วย โทรศัพท์ 081-751-2409…รับรองว่าเรื่องปลูกกล้วยจะเป็นเรื่องง่ายๆทันที

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated