ลำไยมาแล้ว! สหกรณ์ผนึกกำลัง กระจายลำไยช่วยพี่น้องภาคเหนือ
พนักงานกำลังบรรจุลำไยใส่กล่องส่งให้กับบริษัทผู้รับซิ้อ

ช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ถึง สิงหาคม ของทุกปี เกษตรกรผู้ปลูกลำไยต้องประสบกับปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ เพราะผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกันและเกิดกระจุกตัว ซึ่งในปีนี้สภาพอากาศมีฝนตกชุก ส่งผลให้ลำไยแทงช่อดอกมากกว่าปกติ และคาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดสูงกว่า 6 แสนตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ร้อยละ 44.60

ผลผลิตลำไยปีนี้เยอะจริงๆ
ผลผลิตลำไยปีนี้เยอะจริงๆ

ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้มีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนศักยภาพในการดำเนินธุรกิจของสหกรณ์อย่างต่อเนื่อง และพัฒนาคุณภาพ มาตรฐานผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก ทั้งการสนับสนุนเงินทุนดอกเบี้ยต่ำ และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อให้มีความพร้อมในการเข้ามาเป็นกลไกในการรองรับและกระจายผลผลิตของเกษตรกรสมาชิก

โดยในปี 2560 กรมฯ ได้ร่วมกับพันธมิตรภาคเอกชน และเครือข่ายสหกรณ์ โดยตั้งเป้ากระจายผลผลิตออกจากพื้นที่ รวม 1,300 ตัน ประกอบด้วย บริษัท เอกชัย ดิสทริบิวชั่น ซีสเทม จำกัด (เทสโก้ โลตัส) ลงนามซื้อขายลำไยจากสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด จำนวน 450-500 ตัน กระจายสู่ห้างเทสโก้ โลตัส บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด ร่วมกับสหกรณ์การเกษตรเสริมป่าซาง จำกัด จำนวน 350 ตัน เพื่อกระจายสู่ห้างแมคโครทุกสาขา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด ร่วมมือกับสหกรณ์การเกษตรประตูป่า จำกัด กระจายลำไยผ่านช่องทาง Call Center 1545 เว็บไซต์ www.thailandpostmart.com แอปพลิเคชั่น http://thailandpostmart.com และที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศ ซึ่งสามารถสั่งซื้อได้แล้วตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง 16 สิงหาคม 2560

เตรียมส่งไปจำหน่าย
เตรียมส่งมอบ

นอกจากนี้ บริษัท เนเชอรัล เบฟ จำกัด ได้ตกลงซื้อลำไยร่วงจากสหกรณ์เพื่อนำไปผลิตเป็นน้ำลำไยเข้มข้นเพื่อส่งออกไปยังประเทศจีน จำนวน 450 ตัน โดยสหกรณ์การเกษตร 8 แห่ง ในพื้นที่ 6 จังหวัดภาคเหนือ เข้ามาเป็นตัวกลางในรวบรวมผลผลิตและช่วยดึงราคาผลผลิตของสมาชิกให้สูงขึ้น ประกอบด้วย สกก.ประตูป่า จำกัด, สกก.ส่งเสริมป่าซาง จำกัด จ.ลำพูน สกก.แปรรูปผลิตผลทางการเกษตร จ.แพร่ จำกัด สกก.ห้วยมะนาว จำกัด, สกก.ศุภนิมิตยางคราม จำกัด สกก.สันป่าตอง จำกัด จ.เชียงใหม่ สกก.ส่งเสริมป่าซาง จำกัด จ.ลำพูน สกก.ป่าแดด จำกัด จ.เชียงราย สกก.เชียงกลาง จำกัด,สกก.ท่าวังผา จำกัด และสกก.ปฏิรูปที่ดินท่าวังผา จำกัด จ.น่าน

ขบวนการสหกรณ์ผนึกกำลัง
ขบวนการสหกรณ์ผนึกกำลัง

ซึ่งขณะนี้ สหกรณ์ได้ดำเนินการรวมรวบผลผลิตจากสมาชิกแล้วจำหน่ายผ่านพันธมิตรทางการค้า ทั้งห้างสรรพสินค้า ไปรษณีย์ และเครือข่ายอื่นๆ กว่า 660 ตัน นอกจากความร่วมมือจากภาคเอกชนแล้ว ยังมีเครือข่ายสหกรณ์ในภาคต่างๆ มีการสั่งซื้อลำไยจากสหกรณ์แล้วรวม 23.5 ตัน โดย 1 สิงหาคม 2560 นี้ จะเริ่มกระจายลำไยคุณภาพจากพี่น้องสมาชิกสหกรณ์ในภาคเหนือสู่เครือข่ายสหกรณ์ทุกจังหวัด เพื่อช่วยกันแก้ไขปัญหาราคาลำไยตกต่ำ และส่งมอบผลผลิตที่มีคุณภาพถึงมือผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated