ยาฆ่าหญ้า “พาราควอต” ยังไม่ตาย...วอนรัฐทบทวนห้ามนำเข้า หวั่นหญ้าคลุมรางรถไฟ
คุณธนัษ อภิเวศ ผู้อำนวยการ และ คุณดำรงศักดิ์ เดี่ยววาณิชย์ ผุ้จัดการฝ่ายวิชาการ สองผู้บริหารบริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย จำกัด

คุณธนัษ อภิเวศ ผู้อำนวยการ บริษัท ซินเจนทา ประเทศไทย จำกัด เปิดเผยว่า บริษัท ฯ อยู่ระหว่างการทำหนังสือถึงกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนปัญหาการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อให้ทบทวนนโยบาย ระงับการนำเข้า จำหน่ายและจะไม่อนุญาตให้ต่ออายุการขึ้นทะเบียนของสารอารักขาพืชหรือ ยาฆ่าหญ้าพาราควอต ภายใต้ชื่อ “กรัมม็อกโซน” ตามที่ กระทรวงสาธารณสุขเสนอ โดยให้เหตุผลว่า สารพาราควอต มีผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ใช้

ทั้งนี้ จากการสอบถามเกษตรกรในขณะนี้รู้สึกกังวล เพราะหากมีการถอดถอนสารพาราควอต และต้องหันไปใช้สารชนิดอื่นจะส่งผลให้ต้นทุนการผลิตปรับตัวสูงขึ้น โดยพาราควอตนิยมใช้กันมาก ครอบคลุมเกษตรกรมากกว่า 1.5 ล้านคน ในการปลูกพืชไร่ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย ซึ่งบริษัทฯยืนยันว่าข้ออ้างดังกล่าวยังไม่มีผลพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ที่ชัดเจน องค์การอนามัยโลก(WHO) ยังไม่รับรองในผลวิจัยนี้ และจัดให้อยู่ในกลุ่มสารที่ไม่อันตรายสูง ในขณะที่สำนักงานปกป้องสหรัฐ หรือEPA ก็ยอมรับ โดยพาราควอตเป็นสินค้าที่เกษตรกรนิยมใช้มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี

“หากมีการระงับนำเข้าพาราควอตจะทำให้เกษตรกรกว่า 1.5 ล้านคนได้รับผลกระทบต้นทุนในการจำกัดวัชพืชจะเพิ่มขึ้น 5-7 เท่า ซึ่งผลกระทบจะไม่เพียงเกษตรกร แม้แต่การรถไฟแห่งประเทศไทย ก็ยังได้รับผลกระทบ เพราะใช้กรัมม็อกโซน หรือ พาราควอตในการฉีดฆ่าหญ้าตามรางรถไฟ เพื่อให้รถไฟสามารถวิ่งได้ไม่เกิดหญ้าปกคลุมรางรถไฟ”

คุณธนัษ กล่าวว่า ปี 2560 บริษัทตั้งเป้ารายได้รวม 5,500 ล้านบาท เติบโตประมาณ 10% จากปีก่อนมียอดขายรวม 5,000 ล้านบาท แบ่งเป็น รายได้จากสารอารักขาพืช ที่บริษัท ประมาณ 120 ชนิด มูลค่า 3,500ล้านบาท ยอดขายจากธุรกิจกลุ่มเมล็ดพันธุ์มูลค่า 1,500 ล้านบาท โดยรายได้หลักประมาณ 20%  หรือประมาณ 1,000 ล้านบาทของรายได้รวมของบริษัทฯ มาจากสารพาราคอต ซึ่งนิยมใช้กันมากในการปลูกพืชไร่ ยางพารา อ้อย มันสำปะหลังและปาล์มน้ำมัน ที่เป็นพืชเศรษฐกิจของไทย

บริษัทฯทำธุรกิจในประเทศไทยมากว่า 50 ปี ในแต่ละปีจะมีการลงพื้นที่เพื่อพบปะกับเกษตรกร เพื่อสำรวจผลของการสินค้าของบริษัท พบว่าขณะนี้ เกษตรกรไม่มีปัญหากับการใช้สารพาราควอต เพราะพาราควอตเป็นย่าฆ่าหญ้าชนิดออกฤทธิ์ เห็นผลเร็วและปลอดภัย ภายหลังฉีดหญ้าจะตายทันที เมื่อสารพาราควอตตกถึงพื้น จะสิ้นฤทธิ์จึงไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิตในดิน อีกทั้งยังมีราคาถูกกว่าสารเคมีอื่นประมาณ 6-7 เท่า และเมื่อเทียบกับสารชนิดอื่นที่ออกฤทธิ์ช้า ภายหลังใช้แล้วเกษตรกรไม่สามารถลงมือเพาะปลูกได้ทันที

“กลุ่มอารักขาพืชของซินเจนทา มีสัดส่วนการตลาดในประเทศไทย กว่า 20 % เป็นอันดับ 1 ในขณะที่มีการส่งออกบ้างแต่ไม่มาก ในบังคลาเทศ  ส่วนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่80 %เป็นเมล็ดข้าวโพด ถือเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มอุตสาหกรมธุรกิจเมล็ดพันธุ์ พาราควอตเป็นสินค้าที่เกษตรกรนิยมใช้มาอย่างยาวนานกว่า 50 ปี ปัจจุบันยังมีการใช้ใน สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย สหภาพยุโรปหรืออียู อเมริกาใต้  บราซิล  ญี่ปุ่น เวียดนาม อินโดนีเซียและบังคลาเทศ“ นายธนัษ กล่าว

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated