เปิดตัว “InnoAgri” พัฒนาเกษตรกรด้วยเทคโนโลยี-นวัตกรรม สู่เกษตรกร 4.0
ลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยภายหลังร่วมพิธีลงนามความร่วมมือโครงการพัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (Innovative Agriculture : InnoAgri) ในกรอบความร่วมมือ “การถ่ายทอดเทคโนโลยีผลงานจากการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสู่เกษตรกรอย่างมีประสิทธิภาพ” ระหว่าง สภาเกษตรกรแห่งชาติ รศ.นพ.สรนิต ศิลธรรม ปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พร้อมแถลงข่าวเปิดตัว โครงการ InnoAgri โดยมี

แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน
แถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri โดยมี ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นสักขีพยาน เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องโถงชั้น 1 อาคารพระจอมเกล้า กระทรวงวิทยาศาสตร์ สภาเกษตรกรแห่งชาติมีองค์กรเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน 2,447 องค์กร สมาชิกประมาณ 790,279 ราย มีหลายองค์กรฯที่มีการผลิตที่ดีและเหมาะสม แต่ก็มีหลายๆองค์กรที่ยังขาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม เมื่อ 3 หน่วยงานเข้ามาร่วมมือกัน เกษตรกรก็จะมีพร้อมทั้งเทคโนโลยี นวัตกรรมและแหล่งเงินทุน ก็จะทำให้เกษตรกรมุ่งสู่การเป็นเกษตรกร 4.0 ได้ จากที่ตั้งเป้ากันไว้ที่เกษตรกร 100,000 ราย เชื่อว่าประสบความสำเร็จแน่นอน สำหรับกิจกรรมนำร่องของโครงการ InnoAgri นั้นจะเริ่มต้นที่เทศบาลตำบลบึงบูรพ์ จ.ศรีสะเกษ ระหว่างวันที่ 12-16 กรกฎาคม 2560 โดยเน้นเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเข้าร่วมกิจกรรม 2,500 ราย และระหว่างวันที่ 26-30 กรกฎาคม 2560 เวลา  08.30-17.00 น. ณ โรงเรียนสา ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.น่าน โดยมีเป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จำนวน 1,500 ราย และกิจกรรมต่อไปจะนำโครงการลงสู่พื้นที่ จ.อุดรธานี เป้าหมายเป็นเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังและมะม่วง จ.ลำปาง เป้าหมายเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดโดยนำนวัตกรรมเรื่องเตาเผาถ่านไผ่คุณภาพสูงเพื่อทดแทนการปลูกข้าวโพด อย่างไรก็ตาม เชื่อมั่นว่าในอนาคตจากการนำโครงการ “InnoAgri พัฒนาเกษตรกรด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม” เมื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรจะทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอน เพราะจากที่มีการผลิตและการตลาดแค่เบื้องต้น พอใส่เรื่องเทคโนโลยีและนวัตกรรมเผยแพร่สู่องค์กรเกษตรกรมูลค่ามันจะเพิ่มขึ้น

ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์
ว่าที่ร้อยตรี สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ ให้สัมภาษณ์กับสื่อในงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ InnoAgri

ทั้งนี้ เกษตรกร ประชาชน หน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐ ภาคเอกชน และเครือข่ายประชารัฐที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวได้ที่สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated