ฝนหลวงฯ “สนับสนุนข้อมูลเรดาร์ฝนหลวง” ติดตามเฝ้าระวัง เตือนภัย พายุ “ตาลัส”
สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อเร็วๆ นี้ นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์พายุโซนร้อน “ตาลัส” เคลื่อนตัวผ่านประเทศไทยตอนบน ส่งผลทำให้พื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือของประเทศไทย มีฝนตกหนักในบางพื้นที่ ซึ่งกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร ได้สนับสนุนข้อมูลเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนในการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศและเตือนภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการรับมือและวางแผนการจัดการน้ำให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชาชน และเกษตรกร ซึ่งข้อมูลจากเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนจะแสดงบริเวณพื้นที่มีฝนตก รวมทั้งทิศทางและความเร็วในการเคลื่อนตัวของกลุ่มฝนนั้นๆ ซึ่งจะช่วยในการเตือนภัยและเตรียมการป้องกันน้ำท่วม โดยสถานีเรดาร์ฝนหลวงตั้งอยู่ 5 สถานี ได้แก่ สถานีเรดาร์ฝนหลวงอมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่, สถานีเรดาร์ฝนหลวงพิมาย จังหวัดนครราชสีมา, สถานีเรดาร์ฝนหลวงตาคลี จังหวัดนครสวรรค์, สถานีเรดาร์ฝนหลวงสัตหีบ จังหวัดชลบุรี และสถานีเรดาร์พนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยสนับสนุนข้อมูลครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ

สถานี่ข้อมูลเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนในการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศ
สถานี่ข้อมูลเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนในการเฝ้าระวัง ติดตามสภาพอากาศและเตือนภัย เพื่อเป็นข้อมูลในการรับมือและวางแผน 5 สถานี

นอกจากนี้ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้ติดตามสถานการณ์น้ำและวางแผนการปฏิบัติการฝนหลวงให้สอดคล้องกับพื้นที่การเกษตรที่ยังคงมีความต้องการน้ำฝน และเน้นเติมน้ำให้กับเขื่อนรวม 11 เขื่อน ที่ยังคงมีน้ำปริมาณเก็บกักน้อย ได้แก่ เขื่อนภูมิพล เขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชล เขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนลำตะคอง เขื่อนศรีนครินทร์ อ่างเก็บน้ำคลองสียัด อ่างเก็บน้ำพระปรง เขื่อนแก่งกระจาน เขื่อนปราณบุรี เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนสิริกิติ์ ทั้งนี้ การขึ้นปฏิบัติการฝนหลวงจะประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมขัง เพี่อไม่ให้ส่งผลกระทบและความเดือดร้อนแก่ประชาชนและเกษตรกรในพื้นที่

สถานีข้อมูลเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนในการเฝ้าระวัง และเตือนภัย
สถานีข้อมูลเรดาร์ตรวจวัดกลุ่มฝนในการเฝ้าระวัง และเตือนภัย

นายสุรสีห์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ในส่วนของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรจะสนับสนุนข้อมูลในการติดตามสภาพอากาศ ข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศ เฝ้าระวังและเตือนภัย ซึ่งผู้สนใจและประชาชนสามารถติดตามข้อมูลเรดาร์ฝนหลวงได้ที่เว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated