ตรวจเช็กจักรกลเกษตรฟรี! 1,900 จุดทั่วประเทศ…คูโบต้า จัดให้ 16-22 ก.ค นี้
กิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ

สยามคูโบต้าจัดกิจกรรม คูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 เพื่อให้บริการตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดต้นทุนดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้พร้อมใช้งานแก่เกษตรกรไทย โดยส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ออกให้บริการจุดตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร ฟรี กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ รับส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมัน 15% ตั้งแต่วันที่ 16-22 กรกฎาคมนี้

นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์
นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดการโครงการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด

 นายสมศักดิ์ มาอุทธรณ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ การจัดการโครงการ บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเรื่องการบริการหลังการขายเป็นอย่างมาก ทั้งด้านการบริการตรวจเช็ก การให้ความรู้ในการดูแล บำรุงรักษา และการบริการด้านอะไหล่ จึงได้จัดกิจกรรม “คูโบต้า เซอร์วิส เดย์” ขึ้น ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อช่วยเกษตรกรลดต้นทุนในการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตรให้พร้อมใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ และยังเป็นการสร้างความมั่นใจในบริการหลังการขายตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสยามคูโบต้ากับลูกค้าอีกด้วย”

โดยในแต่ละปี กิจกรรม “คูโบต้า เซอร์วิส เดย์” จะจัดขึ้น 2 ครั้งต่อปี ในช่วงฤดูกาลก่อนการเพาะปลูก และช่วงฤดูฝน ที่เกษตรกรส่วนใหญ่จะว่างเว้นจากการทำงาน ซึ่งหลังจากที่บริษัทฯ ได้จัดกิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560 เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา พบว่า มีเกษตรกรที่สนใจนำเครื่องจักรกลการเกษตร อาทิ แทรกเตอร์ เครื่องยนต์ รถไถ รถดำนา เข้าร่วมกิจกรรมรวมกว่า 23,000 คัน

คูโบต้าส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ออกให้บริการจุดตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร ฟรี กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ
คูโบต้าส่งทีมช่างผู้เชี่ยวชาญ ลงพื้นที่ออกให้บริการจุดตรวจเช็กสภาพเครื่องจักรกลการเกษตร ฟรี กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ

สำหรับกิจกรรม คูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 บริษัทฯ ได้ร่วมกับร้านค้าผู้แทนจำหน่ายจัดตั้งจุด Mobile Service กว่า 1,900 จุดทั่วประเทศ เพื่อให้บริการตรวจเช็กและซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ อาทิ แทรกเตอร์ รถเกี่ยวนวดข้าว เครื่องยนต์ และรถไถเดินตาม เป็นต้น จากช่างผู้เชี่ยวชาญของสยามคูโบต้าที่คอยให้บริการและให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิด โดยจัดให้มีการบริการตรวจเช็กเครื่องจักรกลการเกษตรฟรี สำหรับค่าแรงและค่าตรวจเช็ก และรับส่วนลดค่าอะไหล่และน้ำมัน 15%

โดยกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 16-22 กรกฎาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.00-17.00 น. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดจุดจัดกิจกรรมคูโบต้า เซอร์วิส เดย์ ได้ที่ร้านค้าผู้แทนจำหน่ายสยามคูโบต้าใกล้บ้านท่านหรือ สายด่วนบริการสยามคูโบต้า โทร. 1747

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated