กรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบชวา เหนือเขื่อนพระราม 6 ป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่
กรมชลฯ ร่วมกับหน่วยงานท้องถิ่นจัดกิจกรรมบูรณาการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6

กรมชลประทานโดยโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักใต้ ร่วมกับอำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา องค์การบริหารส่วนตำบล หน่วยงานเอกชน ฝ่ายความมั่นคง ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมบูรณาการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในแม่น้ำป่าสัก เตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในพื้นที่ ลดปัญหาความเดือดร้อน และฟื้นฟูแหล่งน้ำคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

กรมชลฯ ระดมกำลังกำจัดผักตบชวา เหนือเขื่อนพระราม 6
กรมชลฯ ระดมกำลังกำจัดผักตบชวา เหนือเขื่อนพระราม 6

ทั้งนี้ นายเรวัต ประสงค์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด กิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา โดยได้รับการสนับสนุนเครื่องจักรเครื่องมือ และสนับสนุนการดำเนินงานจากส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ 10 ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ร่วมดำเนินการจนแล้วเสร็จ โดยใช้ระยะเวลาทั้งหมด 8 วัน

กรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
กรมชลฯ เร่งกำจัดผักตบเพื่อฟื้นฟูแหล่งน้ำคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน

บัดนี้ การดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 จำนวนประมาณ 9,500 ตัน ได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมป้องกันอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้น และฟื้นฟูแหล่งน้ำคืนสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

กรมชลฯ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 จำนวนประมาณ 9,500 ตัน
กรมชลฯ ดำเนินการกำจัดผักตบชวาในแม่น้ำป่าสัก บริเวณเหนือเขื่อนพระราม 6 จำนวนประมาณ 9,500 ตัน
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated