กรมชลประทาน ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายเพลิงพระศพจำนวน 9,999 ดอก เพื่อถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร อันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า กรมชลประทานเป็นหน่วยงานหลักที่สนองพระราชดำริด้านงานพัฒนาแหล่งน้ำในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร มาอย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการแรกที่อ่างเก็บน้ำเขาเต่า จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จนถึงปัจจุบันกรมชลประทานได้ก่อสร้างโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากกว่า 2,100 โครงการ ซึ่งแต่ละโครงการสามารถเอื้อประโยชน์ให้แก่ราษฎรได้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมชลประทานทุกคนรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ และเพื่อเป็นการถวายความอาลัยจึงได้ร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายความอาลัยครั้งสุดท้ายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายเพลิงพระศพจำนวน 9,999 ดอก
นายสัญชัย เกตุวรชัย อธิบดีกรมชลประทาน ร่วมจัดทำดอกไม้จันทน์ถวายเพลิงพระศพจำนวน 9,999 ดอก

ทั้งนี้ กรมชลประทานจะดำเนินการจัดทำดอกชบาทิพย์ ซึ่งเป็นดอกไม้ที่สื่อถึงความดับสูญและความเป็นทิพย์ จำนวน 9,999 ดอก โดยจะดำเนินการระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2560 – 16 ตุลาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องสมุดกรมชลประทาน อาคารศูนย์วิศวกรรมการชลประทาน กรมชลประทาน ถนนสามเสน กรุงเทพฯ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated