CPI เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงาน สำนักงานอุตสาหกรรม จ.นครศรีธรรมราช
CPI และคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช ถ่ายรูปร่วมกัน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) หรือ CPI ให้การต้อนรับคณะจาก สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดนครศรีธรรมราช เข้าศึกษาดูงาน โครงการบริหารจัดการลุ่มน้ำ และวางระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม เพื่อสร้างจิตสำนึกให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรม ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เสนอความคิดเห็น ในกรณีเกิดปัญหา เพื่อให้เกิดความเข้าใจ และอยู่ร่วมกันอย่างได้ยั่งยืน โดย CPI เป็นหนึ่งในต้นแบบที่ดีด้านการจัดการระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อม ณ จังหวัดชุมพร เมื่อเร็ว ๆ นี้

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated