เปิดตัว “สะตอพันธุ์ตรัง 1” ผลิตนอกฤดู-อดีตนายกชวน ชื่นชม “หนึ่งเดียวในโลก”
สะตอตรัง 1 ผลิตนอกฤดู “หนึ่งเดียวในโลก”

เรื่องโดย : สิริพร ประสานเวช

สะตอพันธุ์ตรัง 1 ภายใต้การวิจัยของศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง กรมวิชาการเกษตร กำลังถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของการพัฒนาสายพันธุ์สะตอ ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจพื้นบ้านภาคใต้ ว่ามีจุดเด่นกว่าพันธุ์เดิมที่มีมา โดยเฉพาะให้ผลผลิตทั้งในและนอกฤดู คาดว่าในอนาคตจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของพืชเศรษฐกิจ

นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจ โดยมีนายบุญชนะ วงศ์ชนะ กำลังให้ข้อมูล
นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี ให้ความสนใจ โดยมีนายบุญชนะ วงศ์ชนะ กำลังให้ข้อมูล

เกี่ยวกับเรื่องนี้ “เกษตรก้าวไกล” ได้ติดตามมาอย่างต่อเนื่อง และล่าสุดนี้ มีความเคลื่อนไหวคึกคักขึ้นมาทันตาเห็น หลังจากอดีตนายกรัฐมนตรี ชวน หลีกภัย ได้เดินทางไปดูความคืบหน้าของงานวิจัย  โดยได้รับการเปิดเผยจาก นายบุญชนะ วงศ์ชนะ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษซึ่งเป็นหัวหน้าทีมผู้ทำการวิจัย พร้อมคณะนักวิจัยประกอบด้วย นางสุมาลี ศรีแก้ว นางชญานุช ตรีพันธ์ และ นางศุภาลักษณ์ อริยภูชัย บอกว่าสะตอพันธุ์ตรัง 1 เป็นสะตอข้าวที่ได้รับการสำรวจ และได้รับ คัดเลือกให้เป็นสะตอที่สามารถให้ผลผลิตออกนอกฤดู โดยการเก็บต้นพันธุ์จากสวนเกษตรกรจากแหล่งปลูกต่างๆ ในภาคใต้ ตั้งแต่ปี 2540 -2543 จากนั้นจึงทำการบันทึกประวัติพันธุ์  ด้านการให้ผลผลิตนอกฤดูจำนวน 118 สายต้น( Clone) พบว่า มีสะตอข้าวที่ผ่านการคัดเลือก การให้ผลผลิตนอก ฤดูจำนวน 12สายต้น (Clone) และได้นำพันธุ์เหล่านี้มาขยายพันธุ์ โดยการติดตา ปลูกทดสอบเพื่อศึกษา การศึกษาการเจริญเติบโต การให้ผลผลิตนอกฤดู และคุณภาพของผลผลิตในศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง เริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม ปี พ.ศ.2544 จนมาถึงปัจจุบัน ซึ่งถือว่าเป็นการเปรียบเทียบพันธุ์ พบว่าสะตอพันธุ์ตรัง 1 เป็นสายต้นที่ดีที่สุด สามารถให้เป็นผลผลิตทั้งในฤดู และนอกฤดูสูง คุณภาพของฝักและเมล็ดถือว่าดี สมควรที่จะเป็นพันธุ์แนะนำของกรมวิชาการเกษตร เพื่อที่จะได้เผยแพร่ให้เกษตรกรปลูกต่อไป

ต้นสะตอพันธุ์ตรัง 1
ต้นสะตอพันธุ์ตรัง 1

ลักษณะประจำพันธุ์ของสะตอพันธุ์ตรัง 1

จะมีลักษณะลำต้นตรงยาว มีใบประกอบแบบ ขนนก 2 ชั้น (bipinnate) จำนวน 20-21 คู่ใบ ดอกจะมีลักษณะเป็น Head เริ่มให้ผลผลิตเมื่ออายุ 3 ปี หลังจากที่ปลูก (ต้นติดตา) ลักษณะของฝักตรงกว้าง 4 เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร มีเมล็ดเฉลี่ย 16 เมล็ดจะเฉลี่ยอยู่ที่ 16 เมล็ดต่อฝัก  ตรงกว้าง 4เซนติเมตร ยาว 40 เซนติเมตร มีเมล็ดเฉลี่ย 16 เมล็ดต่อฝัก ลักษณะของเมล็ด จะมีขนาดเรียงชิดติดกันตลอดฝัก โดยปกติ เมื่ออายุ 10 ปี ต้นจะสูงเฉลี่ยต่อต้น 5 เมตร ขนาดของทรงจะเป็นพุ่มประมาณ 8 เมตร ให้ผลผลิตไม่น้อยกว่า 500 ฝัก ต่อต้นต่อปี โดยสามารถให้ผลผลิตมากกว่า 1 ครั้งในรอบปี คือจะให้ผลผลิตทั้งในฤดูระหว่างเดือน พฤษภาคม-ตุลาคม และนอกจากฤดู เดือนพฤศจิกายน-เมษายน เนื่องจากสะตอพันธุ์ตรัง 1 จะไม่มีการผลัดใบหลังการให้ผลผลิต และมีจำนวนใบย่อยประกอบจำนวนมาก จึงถือว่าสามารถสังเคราะห์แสงได้ดี

ฝักสะตอพันธุ์ตรัง 1
ฝักสะตอพันธุ์ตรัง 1

ลักษณะเด่นของสะตอพันธุ์ตรัง 1

1.จะให้ผลผลิตทั้งในฤดูและนอกฤดู เพราะไม่ทิ้งใบหลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตในฤดูทำให้สามารถให้ผลิตได้มากกว่า 1 ครั้งในรอบปี

  1. เมล็ดจะมีจำนวนมากกว่า 15 เมล็ดต่อฝัก ฝักตรงเมล็ดมีขนาดสม่ำเสมอเรียงชิดติดกัน ทำให้ง่ายการบรรจุฝักลงภาชนะ

ลักษณะพื้นที่ที่เหมาะต่อการปลูก

  • ควรจะเป็นในพื้นที่ภาคใต้ไม่มีน้ำท่วมขัง

ข้อจำกัด

  • สะตอพันธุ์ตรัง 1 หากปลูกในระยะหนึ่งปีแรก ลำต้นมีลักษณะเลื้อยเอน ต้องมีการใช้ไม้ค้ำ ประคองลำต้นให้ตั้งตรง จากนั้นก็ควรที่จะตัดยอดให้เป็นพุ่มสมดุลกับลำต้น สิ่งที่จำกัดอีกสิ่งหนึ่งคือ ไม่ควรปลูกในพื้นที่น้ำท่วม

อนึ่ง เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2560 นายชวน หลีกภัย อดีตนายกรัฐมนตรี “ขวัญใจชาวตรัง” ,นาย กิจ หลีกภัย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง ,นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล อดีต ส.ส. ตรัง ได้เดินทางไปเยี่ยม และติดตามผลการวิจัยสะตอสายพันธุ์ใหม่ “พันธุ์ตรัง1” ที่ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง อ.สิเกา จ.ตรัง

นาย ชวน หลีกภัย
นายชวน หลีกภัย มาเยี่ยมชมสะตอพันธุ์ตรัง 1 ซึ่งมีต้นเตี้ยให้ผลผลิตเกือบติดดิน

โดย นาย ชวน  หลีกภัย ได้กล่าวชื่นชมและอยากจะให้ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง “เป็นศูนย์วิจัยสะตอหนึ่งเดียวในโลก” และยังกล่าวอีกว่าอยากจะให้สถาบันวิจัยพืชสวนตรังทำงานวิจัยต่อเนื่อง ในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวกับสะตออีกด้วย

นอกจากนี้ นายบุญชนะ วงศ์ชนะ กล่าวทิ้งท้ายว่า “การที่ตั้งใจทำวิจัยพันธุ์สะตอนอกฤดู เพราะอยากให้เกษตรกรมีพันธุ์ที่สามารถทำรายได้ เพราะนอกฤดูสะตอจะมีราคาแพง 3-4 เท่ากว่าราคาปกติ และรู้สึกภูมิใจที่มีสะตอพันธุ์แรกตรัง1 และอีกประมาณ 5 ปี จะมีพันธุ์ตรัง 2 ตอนนี้กำลังปลูกทดสอบที่ชุมพร ตรัง และ นราธิวาส”

ภาพนี้ถ่ายหน้าบ้านพักนายบุญชนะ วงศ์ชนะ
ภาพนี้ถ่ายหน้าบ้านพัก นายบุญชนะ วงศ์ชนะ…บ้านสะตอ

สำหรับผู้ที่สนใจเกี่ยวกับสะตอพันธุ์ตรัง 1 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง ราคาต้นละ40 บาท (แบบติดตา) โทร. 075 203394 ในวันเวลาราชการ.

(ขอบคุณภาพ : ศูนย์วิจัยพืชสวนตรัง)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated