นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยถึงการร่วมจัดแสดงนิทรรศการนวัตกรรมไผ่ในงานเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ว่า สภาเกษตรกรแห่งชาติโดยสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดชลบุรีได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก จัดงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 8-16 กรกฎาคม 2560 ณ บริเวณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใต้แนวคิด “เกษตรสืบสาน ปณิธานพ่อ” โดยพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิด ซึ่งงานเกษตรแห่งชาติประจำปี 2560 จัดขึ้นเพื่อเป็นการเทิดทูนพระเกียรติคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ถึงพระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถ ตลอดรวมถึงแนวพระราชดำริที่ทรงบำเพ็ญด้วยพระวิริยะอุตสาหะจนก่อให้เกิดคุณประโยชน์อย่างใหญ่หลวงนานัปการแก่เหล่าอาณาประชาราษฎร์ เพื่อเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีการผลิตสมัยใหม่ผสมผสานกับภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้กับเกษตรกร นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ผู้สนใจทั่วไป เพื่อการมุ่งเน้นให้มีการผลิตทางด้านการเกษตรที่มีคุณภาพและมาตรฐาน เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสู่ผู้บริโภค แลกเปลี่ยนสินค้าทางการเกษตร และเพื่อสนับสนุนการแสดงผลิตภัณฑ์และเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าการเกษตรด้วย ซึ่งในปีนี้สภาเกษตรกรแห่งชาติได้นำนวัตกรรมไผ่ไปโชว์ “ ไผ่ ” เป็นพืชมหัศจรรย์ที่มีการเจริญเติบโตได้อย่างรวดเร็ว ช่วยปรับปรุงระบบนิเวศ รากไผ่มีประสิทธิภาพในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างและการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน เกษตรกรจะสามารถปลูกเป็นอาชีพทางเลือกได้ และเพื่อให้เกษตรกรและประชาชนที่สนใจได้รับคำแนะนำ การถ่ายทอดองค์ความรู้ นวัตกรรม การเพิ่มมูลค่า การแสดงผลงานวิจัยและเทคโนโลยีจากผู้เชี่ยวชาญด้านไผ่ ด้วยพื้นที่ 4 ไร่เต็มโซน C6 กับกิจกรรมอัดแน่นไปด้วยนิทรรศการจัดแสดง สาธิตและจำหน่าย อาทิ น้ำไผ่เพื่อสุขภาพ ถ่านไผ่คุณภาพสูง ไผ่เพื่องานก่อสร้าง หน่อไม้หลากพันธุ์พร้อมการแปรรูป กล้าพันธุ์ไผ่แปลกๆ ตลาดข้าวหลาม เป็นต้น เสวนา “มหัศจรรย์ไผ่พืชเศรษฐกิจใหม่ในอนาคต” ไผ่เพื่ออาหารและยา ร่วมฝึกอบรม “การสร้างบ้านจากไม้ไผ่ บ้านคนไทยและบ้านในอนาคต” โดยในงานจะนำไผ่ยักษ์มาแสดง พร้อมแจกพันธุ์ไผ่ฟรีด้วย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated