“วันดื่มนมโลก” แม็คโค ร่วมกับ ก.เกษตร ส่งเสริมคนไทยดื่มนม
Makro World Milk Day 2017

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) โดย นางศิริพร เดชสิงห์ (คนกลาง) รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายงานการตลาด ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จัดงาน “วันดื่มนมโลก” ประจำปี 2560 และ “สัปดาห์การบริโภคนม” เพื่อส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรง และส่งเสริมอาชีพให้กับเกษตรกรโคนม โดยมีนายธีรภัทร ประยูรสิทธิ (คนที่ 2 จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงาน ณ แม็คโคร สาขาลาดพร้าว เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated