ปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง เสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนที่มีปริมาณน้อย
ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย

กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ปรับแผนการปฏิบัติการฝนหลวงเสริมกำลังการปฏิบัติการเติมน้ำในเขื่อนที่ยังคงมีปริมาณน้ำน้อย หลังจากพื้นที่การเกษตรมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการแล้ว

วันที่ 15 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและ การบินเกษตร เปิดเผยว่า จากสภาพอากาศในปัจจุบันมีฝนตกค่อนข้างกระจายตัวดีและบางพื้นที่มีฝนตกหนัก ทำให้สถานการณ์น้ำในพื้นที่การเกษตรมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการใช้น้ำแล้ว แต่สถานการณ์น้ำใช้การของเขื่อนสำคัญบางเขื่อนยังมีปริมาณที่น้อยอยู่ กรมฝนหลวงและการบินเกษตร จึงปรับแผนปฏิบัติการฝนหลวง ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2560 จาก 8 หน่วยปฏิบัติการ คงเหลือ 6 หน่วยปฏิบัติการ โดยย้ายเครื่องบินจากหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และหน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดขอนแก่น ช่วยเสริมกำลังเติมน้ำในเขื่อนสำคัญต่างๆ ในพื้นที่ความรับผิดชอบของ 6 หน่วยปฏิบัติการ ได้แก่

เขื่อนแม่งัด
เขื่อนแม่งัด
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดเชียงใหม่ ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนแม่กวงอุดมธารา เขื่อนแม่งัด จังหวัดเชียงใหม่ และเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก
เขื่อนสิริกิติ์
เขื่อนสิริกิติ์
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดตาก ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เขื่อนสิริกิติ์ จังหวัดลพบุรี และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดน จังหวัดพิษณุโลก
เขื่อศรีนครินทร์
เขื่อนศรีนครินทร์
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนวชิราลงกรณและ เขื่อนศรีนครินทร์ จังหวัดกาญจนบุรี
เขื่อนลำตะคอง
เขื่อนลำตะคอง
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา
เขื่อนลำแซะ
เขื่อนลำแซะ
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดนครราชสีมา ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนลำตะคอง เขื่อนลำมูลบน และเขื่อนลำแซะ จังหวัดนครราชสีมา
เขื่องคลองสียัด
เขื่อนคลองสียัด
  • หน่วยปฏิบัติการฝนหลวงจังหวัดสระแก้ว ปฏิบัติการเติมน้ำลงเขื่อนคลองสียัด จังหวัดฉะเชิงเทรา และสระน้ำรองรับโครงการโคบาลบูรพา จังหวัดสระแก้ว

นายสุรสีห์ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับพื้นที่การเกษตรที่ยังมีความต้องการน้ำ แต่ยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่มีน้ำท่วมขัง เช่น พื้นที่อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในแต่ละภูมิภาค ลงพื้นที่เพื่อทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกร ในเรื่องการปฏิบัติภารกิจและการขอรับบริการฝนหลวง ทั้งนี้ ประชาชนและเกษตรกร สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องได้ที่ เพจ Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร หรือเว็บไซต์กรมฝนหลวงและการบินเกษตร

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated