นายกฯ ลงพื้นที่ชมความสำเร็จ “เลี้ยงกุ้งขาว
นายกฯ เยี่ยมชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (กุ้งขาว) ของ นายดำรง เสนาะสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการจังหวัดจันทบุรี เยี่ยมชมความสำเร็จแปลงใหญ่ประชารัฐเกษตรสมัยใหม่ (กุ้งขาว) ของ นายดำรง เสนาะสรรพ์ (ที่ 3 จากซ้าย) ประธานสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด และตัวแทนจากสหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด ที่เข้าร่วมโครงการฯ โดยนำแนวทาง 3 สะอาด ด้วยการเลี้ยงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ มาปรับใช้ในกระบวนการเลี้ยงกุ้ง ส่งผลให้มีประสิทธิภาพการผลิตที่ดี กุ้งขาวมีคุณภาพดี ปลอดสาร ปลอดภัย โดยมี นายไพโรจน์ อภิรักษ์นุสิทธิ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ซีพีเอฟ ร่วมต้อนรับ ณ สหกรณ์ประมงคุ้งกระเบน จำกัด จังหวัดจันทบุรี./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated