(เรื่อง / ภาพ : จตุพล ยอดวงศ์พะเนา)

การยางแห่งประเทศไทย (กยท.) ลงพื้นที่จัดกิจกรรม CSR เพื่อจัดทำพื้นสนามเด็กเล่นด้วยยางพารา นำโดยคณะผู้บริหาร พนักงานร่วมปูพื้นยางสนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านสีระมัน ต.ห้วยทับมอญ อ.ชะเมา จ.ระยอง หวังส่งเสริมให้สนามแห่งนี้ แหล่งพัฒนาทักษะการเรียนรู้ด้านกีฬา และประโยชน์ของยางพาราให้กับเยาวชน และคนในชุมชน ในขณะเดียวกัน ปลูกผังจิตสำนึกด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมกับพนักงาน กยท. พร้อมนำงานวิจัยผลิตภัณฑ์ยางพาราสร้างประโยชน์แก่ชุมชน ควบคู่กับการส่งเสริมการใช้ยางในประเทศอีกทางหนึ่ง

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท.
นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. (เสื้อสีครีม)

นายเสนีย์ จิตตเกษม กรรมการ การยางแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานอนุกรรมการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. เผยว่า กยท. ให้ความสำคัญในการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมควบคู่ไปกับการดำเนินงานในด้านอื่นๆ ซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีในการสร้างความสัมพันธ์อันดีในชุมชนขององค์กรหรือหน่วยงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทั้งจากคนในชุมชน หน่วยงานภาครัฐ และผู้เกี่ยวข้องที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยโครงการยางปูพื้นสนามเด็กเล่นครั้งนี้เป็นกิจกรรมหนึ่งตามแผนการดำเนินงานด้านการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของ กยท. ประจำปี 2560 เน้นนำยางพารามาแปรรูปเป็นบล็อกยางแล้วปูพื้นสนามเด็กเล่นแทนการปูพื้นซีเมนต์หรือการทำเป็นพื้นสนามหญ้าแบบทั่วไป ถือเป็นกิจกรรมด้าน CSR ที่สอดรับกับมาตรการส่งเสริมการแปรรูปยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าและการใช้ยางภายในประเทศให้มากขึ้นด้วย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย
ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กยท. ให้การสนับสนุนการปูพื้นยางสนามเด็กเล่นให้แก่โรงเรียนบ้านสีระมัน โดยนำบล็อกยางพารามา จำนวน 900 แผ่น มาปูเป็นพื้นสนามเด็กเล่น คิดเป็นพื้นที่ 93.12 ตารางเมตร ซึ่งมีการใช้ยางแท่ง STR 20 จำนวนประมาณ 1 ตัน มาเป็นวัตถุดิบในการแปรรูปเป็นบล็อกยางในกิจกรรมนี้ สำหรับบล็อกยางพาราที่นำมาปูพื้นสนามเด็กเล่น เป็นงานวิจัยของฝ่ายวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมยาง กยท. ซึ่งผ่านมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมบล็อกยางปูพื้น เลขที่ มอก.2378-2551 จะมีความยืดหยุ่นและสามารถรับแรงกระแทกได้เป็นอย่างดี

“บล็อกยางปูพื้นสนาม จะช่วยลดความรุนแรงของอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาต่อเด็กหรือเยาวชนที่ใช้เครื่องเล่นหรือทำกิจกรรมบนลานสนามเด็กเล่นนี้ ดังนั้น กิจกรรม CSR ในวันนี้ จะเป็นการนำงานวิจัยของ กยท. ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคมอย่าเป็นรูปธรรม สามารถใช้ยางพาราภายในประเทศอย่างมีศักยภาพ อีกทั้งยังสามารถยกระดับชีวิต ความเป็นอยู่ของนักเรียนและคนในชุมชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นด้วย”

กยท. ลงพื้นที่ “ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น” เขาชะมา จังหวัดระยอง
กยท. ลงพื้นที่ “ปูพื้นยางสนามเด็กเล่น” เขาชะมา จังหวัดระยอง

นายคณานนท์ เอี่ยมประกอบกิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีระมัน กล่าวว่า โรงเรียนบ้านสีระมันเป็นโรงเรียนขยายโอกาสประจำตำบลห้วยทับมอญ มีนักเรียนจำนวน 151 คน เปิดการเรียนการสอนในหลักสูตรตั้งแต่ระดับอนุบาลถึงระดับมัธยมศึกษา เดิมสนามเด็กเล่นของโรงเรียนจะมีลักษณะเป็นพื้นดินปลูกหญ้าทั่วไป เมื่อทราบว่าการยางแห่งประเทศไทยนำยางมาแปรรูปเป็นบล็อกปูพื้นสนามเด็กเล่นให้กับนักเรียนแบบนี้รู้สึกดีใจมาก เพราะโรงเรียนขนาดเล็กแบบนี้ถ้าจะต้องใช้งบประมาณมาจัดสร้างเองคงเป็นเรื่องที่แทบเป็นไปไม่ได้  ส่วนเด็กนักเรียนก็ตื่นเต้นและดีใจมาก พร้อมใจช่วยกันยกบล็อกยางมาต่อเรียงกันอย่างสนุกสนาน

“บุคลากรของโรงเรียนบ้านสีระมันทุกๆ คน รู้สึกยินดีและขอขอบคุณการยางแห่งประเทศไทย ถือเป็นเรื่องที่ดีในการนำน้ำยางมาแปรรูป ช่วยกันส่งเสริมการใช้สัตถุดิบยางพาราในประเทศ สนามเด็กเล่นปูพื้นด้วยยางจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยให้กับเด็ก รวมไปถึงเครื่องเล่นต่างๆ หากเป็นวัตถุที่มีส่วนผลิตจากยางก็จะดีกว่าการใช้โครงเหล็กซึ่งเมื่อใช้ไปเกิดสนิมก็จะเป็นอันตรายต่อเด็กเล็กได้” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสีระมัน กล่าวทิ้งท้าย

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated