คุณอัจจิมา ร้อยศรี ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด(กลาง) ผู้จัดงาน SIMA ASEAN Thailand ร่วมกับบริษัท รักบ้านเกิด จำกัด จัดกิจกรรมแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการเกษตร SIMA ASEAN Roadshow 2017 เพื่อนำเสนอศักยภาพ และกลไกการทำงานที่ทันสมัยของเครื่องจักรกลทางการเกษตร จากผู้ผลิตไทย ณ พื้นที่เกษตรกำนันทองแดง อุ่นผาง ต.ดอนช้าง อ.เมือง จ.ขอนแก่น โดยมีคุณศุภรัตน์ เบญจรงคกุล รองประธานฝ่ายปฏิบัติการ บริษัท รักบ้านเกิด จำกัด (ที่ 3 จากซ้าย) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน เกษตรกร และผู้ที่สนใจเกือบ 200 ราย

ภายในงาน SIMA ASEAN Roadshow 2017 ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานทดลองขับ และใช้งานเครื่องจักรกล จากเคเคเกษตรกลการบ้านโป่ง พร้อมพูดคุยสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงาน และศักยภาพของเครื่องจักรกลกับผู้เชี่ยวชาญอย่างเต็มที่ พร้อมทั้งมีการเจรจาซื้อขายเครื่องจักรกลทางการเกษตรด้วยภายในงานอีกด้วย

SIMA ASEAN Roadshow 2017 เป็นการอุ่นเครื่องก่อนพบกับงาน SIMA ASEAN Thailand 2017 งานแสดงสินค้าแลการประชุมนานาชาติเพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจรระดับภูมิภาค ในวันที่ 7-9 กันยายน 2017 ณ อาคาร 5-6 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี และริมทะเลสาบเมืองทองธานี สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่โทร 02-833-5347 เว็บไซต์ www.sima-asean.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated