หนังสือ
หนังสือ “ตามรอยพ่อ” พออยู่ พอกิน พอเพียง
หนังสือ “ตามรอยพ่อ” ได้จัดพิมพ์ขึ้น เพื่อแสดงความอาลัยแด่ “พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” พระมหากษัตริย์นักพัฒนาอันเป็นศูนย์รวมจิตใจของราษฎรคนไทยทั้งประเทศ

ทั้งนี้ เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย “เรื่องราวและภาพแห่งความทรงจำ” ที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมาตลอด 70 ปี รวมถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่” ที่นำพาเกษตรกรไทย มีกิน มีอยู่ มีใช้ และมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง และอีกหลายโครงการในพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อพสกนิกรไทย ด้วยปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”

เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย “เรื่องราวและภาพแห่งความทรงจำ” ที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมาตลอด 70 ปี รวมถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่" และ"เกษตรพอเพียง"
เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย “เรื่องราวและภาพแห่งความทรงจำ” ที่พระองค์ทรงทำให้ประชาชนมาตลอด 70 ปี รวมถึง “เกษตรทฤษฎีใหม่” และ”เกษตรพอเพียง”
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเล่าจากลูก (เกษตรกร)…เดินตามคำสอนพ่อ อาทิ
  • พอเพียง-พึ่งพาตนเองตามแนวทางพ่อ กับ “โจน จันได”
  • ทำเกษตรพอเพียงตามอย่างพ่อสอน & เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถี สัตว์พระราชทานสร้างอาชีพ ณ “บ้านยิ้ม” กับ “ประทีป มายิ้ม”
  • สร้างเยาวชนเกษตรกรด้วยศาสตร์พระราชา โดย “อ.ชาตรี ต่วนศรีแก้ว”
  • ฯลฯ

หนังสือเล่มนี้ จัดพิมพ์โดย สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดียร์ จำกัด โดย คุณอภิชาติ  ศรีสะอาด  เป็นบรรณาธิการและคุณพัชรี  สำโรงเย็น เป็นผู้เรียบเรียง

ขณะนี้มีวางจำหน่ายที่ร้าน  “Se-ed Book ทุกสาขา” ทั่วประเทศ

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated