สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร พร้อมต่อยอดแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี (RCMO)” พัฒนาข้อมูลครอบคลุมด้านดิน น้ำ การผลิตและการตลาด แนะเกษตรกร ใช้งานร่วมอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่น “ปฏิทินร่ำรวย (OIC)” มั่นใจ ช่วยพี่น้องเกษตรกรไทยวางแผนการผลิตและการตลาดได้อย่างแม่นยำ สู่สมาร์ทฟาร์มเมอร์ ยุคไทยแลนด์ 4.0

นายคมสัน จำรูญพงษ์
นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายคมสัน จำรูญพงษ์ รองเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากที่ สศก. ได้พัฒนาแอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส” หรือ โอเออี อาร์ซีโม (OAE RCMO) และคว้าแชมป์ในการประกวดโครงการThailand ICT Awards (TICTA) 2016 หรือ โครงการประกวดผลงานด้านซอฟต์แวร์แห่งชาติ ประเภท E-Government & Services ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานรัฐบาล บริการประชาชน เมื่อปลายปีที่ผ่านมา

แอปพลิเคชั่นดังกล่าว ช่วยให้เกษตรกรสามารถฝึกคำนวณต้นทุนการผลิตได้ด้วยตนเอง ทั้งในรูปแบบของกระดานคำนวณ ที่มีไว้ประจำศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) จำนวน 882 ศูนย์ทั่วประเทศ และรูปแบบแอปพลิเคชั่นผ่านสมาร์ทโฟนได้ทุกที่ทุกเวลา ซึ่งได้รับการตอบรับจากเกษตรกรและผู้สนใจเป็นอย่างมาก

แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส”
แอปพลิเคชั่น “กระดานเศรษฐี เกษตรกรมีโอกาส”

ในปีนี้ สศก. พร้อมพัฒนาและต่อยอดแอปพลิเคชั่นให้ครอบคลุมเพิ่มเติมมากยิ่งขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ ทั้งในด้านของดิน น้ำ การผลิตและการตลาด โดยด้านดิน จะมีการนำเสนอข้อมูลความเหมาะสมของพื้นที่การเพาะปลูกพืชแต่ละชนิด ในรูปแบบเข้าใจง่าย เกษตรกรสามารถรู้ว่าพื้นที่การเกษตรของตนเองเหมาะสมการปลูกพืชชนิดใด ระดับใด (S1 S2 S3 N) และถ้ากำลังทำการปลูกพืชที่ไม่เหมาะสมสำหรับพื้นที่นั้นอยู่ ในการผลิตรอบถัดไปควรจะเลือกทำการผลิตสินค้าชนิดในทดแทนบ้าง

เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตการเข้าใช้แอปพิเคชั่น กระดานเศรษฐี (RCMO)
เจ้าหน้าที่กำลังสาธิตการเข้าใช้แอปพิเคชั่น กระดานเศรษฐี (RCMO)

ด้านน้ำ รวบรวมและพัฒนาข้อมูลแหล่งน้ำชลประทาน แหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะ รวมถึงปริมาณน้ำที่สามารถใช้การได้ในแต่ละแห่ง เกษตรกรจะรับทราบได้ว่าในพื้นที่ทำการเกษตรมีแหล่งน้ำและปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเพาะปลูกในแต่ละฤดูหรือไม่ สามารถเฝ้าระวังและวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างแม่นยำยิ่งขึ้น

ด้านการผลิตและการตลาด นอกจากการคำนวณต้นทุนการผลิตพืชได้ด้วยตนเองแล้ว จะให้ข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องปัจจัยต่างๆ ที่ใส่ลงไปในกระบวนการผลิตว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ควรปรับปรุงส่วนใด รวมถึงข้อมูลแหล่ง รับซื้อผลผลิตในพื้นที่โดยรอบหรือจังหวัดใกล้เคียง สามารถติดตามสถานการณ์การผลิตและการตลาดได้อย่างทันท่วงทีสำหรับนำมาวางแผนเพื่อจำหน่ายต่อไป

เจ้าหน้าที่กำลังอธิบายรูปแบบแอปฯกระดานเศรษฐี (RCMO)
เจ้าหน้าที่กำลังอธิบายรูปแบบแอปฯกระดานเศรษฐี (RCMO)

อย่างไรก็ตาม สศก. ยังได้จัดทำอีกหนึ่งแอปพลิเคชั่น “ปฏิทินเกษตรร่ำรวย ช่วยเกษตรกรค้าขาย” หรือ  โอเออี โอไอซี (OAE OIC)  ซึ่งความพิเศษของแอปพลิเคชั่นดังกล่าว เกษตรกรจะทราบว่าผลผลิตสินค้าเกษตรใน แต่ละชนิดจะออกสู่ตลาดในช่วงใดบ้าง ช่วงใดที่ออกมาก ออกน้อย สามารถวางแผนหรือกำหนดช่วงเวลา การเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แม่นยำ อาทิ การทำผลผลิตนอกฤดู ซึ่งจะทำให้ได้ราคาสูงกว่าช่วงเวลาปกติ นอกจากนี้ เกษตรกรยังสามารถติดตามสถานการณ์ราคาที่เกษตรกรขายได้จากแหล่งรับซื้อที่สำคัญในพื้นที่โดยรอบและพื้นที่ใกล้เคียงแบบวันต่อวัน ช่วยลดช่องว่างการถูกเอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลาง

รองเลขาธิการ กล่าวทิ้งท้ายว่า ทั้งสองแอปพลิเคชั่น หากเกษตรกรนำมาใช้ควบคู่กัน จะยิ่งช่วยให้เกษตรกรสามารถวางแผนในด้านการบริหารจัดการเรื่องการผลิตและการตลาดได้อย่างเต็มที่ สอดคล้องกับนโยบายการทำการเกษตรแนวใหม่ หรือ เกษตร 4.0 ก้าวเข้าสู่การเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยเกษตรกร และผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่นได้ในเพลย์สโตร์ หรือ กูเกิลเพลย์ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร โทรศัพท์ 0 2561 2870 Email : prcai@oae.go.th

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated