สัมมนาเรื่อง “เกษตร 4.0 ยกระดับสู่มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร”

  • วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. อาคารสารนิเทศ 50 ปี ม.เกษตรศาสตร์
  • จัดโดย…นิตยสารรักษ์เกษตร ร่วมกับ สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย

งานเพื่อยกระดับและก้าวสู่มาตรฐานครั้งสำคัญที่เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร บริษัทเอกชนที่ต้องการพัฒนาสู่ระบบมาตรฐาน และสินค้ามาตรฐานที่ยังไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไง จะก้าวไปทางไหน หน่วยงานใดที่จะให้คำตอบได้ มางานนี้คุณจะได้พบกับทุกคำตอบของ…มาตรฐาน…ที่จะทำให้คุณก้าวสู่โอกาสที่ดีของสินค้าของคุณ ความสำคัญของมาตรฐานรองรับที่ทวีความสำคัญมากขึ้นในการแข่งขันทางการตลาด พบกับหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการรับรองมาตรฐานโดยตรง

บรรยากาศภายในงาน
บรรยากาศภายในงาน

ภาคเช้า

  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการของมาตรฐาน GAP โดย กรมวิชาการเกษตร
  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ ของมาตรฐาน Q โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ ของมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และ มูลนิธิเกษตรอินทรีย์ไทย

ภาคบ่าย

  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการของมาตรฐาน THAI GAP โดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน GMP โดย ห้องปฏิบัติการกลาง(ประเทศไทย) จำกัด
  • บทบาท ความสำคัญ การให้บริการ มาตรฐาน Globalgap โดย บริษัทเอกชน
  • คุณภาพ มาตรฐาของสินค้าส่งห้างสรรพสินค้า(ฝ่ายจัดซื้อ)
  • ฟังแนวคิด มุมมองของเกษตรกรสวน GAP

พบกับบูธของหน่วยงานด้านมาตรฐานที่จะมาให้คำแนะนำด้านมาตรฐานต่าง ๆ รวมทั้งบูธสินค้ามาตรฐานของสวน GAP ห้างสรรพสินค้าที่ต้องการสินค้ามาตรฐานจากสวน คุณจะได้รับความรู้และเอกสารงานสัมมนาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แบบที่สุด ค่าใช้จ่าย 800 บาท (มีเอกสารสัมมนา อาหารว่าง อาหารกลางวัน) โอนเงินเข้าบัญชี บริษัท ก้าวใหม่ มีเดีย จำกัด ธนาคารกรุงเทพ 0437487481

สนใจสอบถามรายละเอียด สำรองที่นั่งได้ที่ : (หนึ่ง) 089-7835887 (เป้) 093-691456 (ตา) 086-3401713

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated