พร้อมแล้ว...งาน “มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR” 3-11 มิ.ย. นี้ ที่จันทบุรี
แถลงข่าวการจัดงาน "มหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR" ที่จันทบุรี 3-11 มิ.ย.

จังหวัดจันทบุรีเตรียมจัดงาน มหานครผลไม้ 2017 FRUITPITAL FAIR  ช่วงเทศกาลผลไม้ประชาสัมพันธ์ของดีเมืองจันท์ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ

พร้อมแล้ว...งาน “มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR” 3-11 มิ.ย. นี้ ที่จันทบุรี
จันทบุรีจัดงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี

วันนี้จังหวัดจันทบุรีจัดงานแถลงข่าวไปเมื่อเร็วๆ นี้ การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี โดย นายวิทูรัช ศรีนาม ผวจ.จันทบุรี นายธนภณ กิจกาญจน์ นายก อบจ.จันทบุรี นายจอมศักดิ์ ภูติรัตน์ ประธานหอการค้าจังหวัดจันทบุรี ซึ่ง ปีนี้ ได้กำหนดจัดงานในระหว่างวันที่ 3 ถึง 11 มิถุนายน 2560 ณ ศูนย์ราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี ภายใต้ชื่องาน “มหานครผลไม้ FRUITPITAL FAIR” เพื่อสร้างการรับรู้ความเป็นมหานครผลไม้ของภาคตะวันออก (จันทบุรี ระยอง และตราด) หรือศูนย์กลางผลไม้เมืองร้อนของประเทศ ส่งเสริมให้มีการใช้นวัตกรรมทั้งด้านการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงการผลิตและการตลาดผลไม้ตลอด Value Chain ภายในงาน แบ่งพื้นที่การจัดงานออกเป็น 5 ส่วน ประกอบด้วย

โซน A : Fruit Shopping ร้านค้าผลไม้แปรรูปในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก และ เครือข่าย OTOP ระหว่างภูมิภาค /

โซน B : Fruit Farming ร้านค้าผลไม้สด (ปลอดภัยและอินทรีย์)  และ กิจกรรมของสภาเกษตรกรและสหกรณ์การเกษตร 10 อำเภอ /

โซน C : Fruit Learning ส่วนจัดแสดงเทคโนโลยี และ นวัตกรรมทางการเกษตร การค้าผลผลิตทางการเกษตร การอบรมสัมมนา การจับคู่ทางธุรกิจ /

โซน D : Fruit Loving นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ “ปลูกดี กินดี ใต้ร่มพระบารมี” และ

โซน E : Fruit Playing การจำหน่ายอุปกรณ์การเกษตร เครื่องมือทางการเกษตร ร้านค้า สินค้า อุปโภค บริโภค

จันทบุรีจัดงานแถลงข่าว การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี
จันทบุรีจัดงานแถลงข่าว
การจัดงานเทศกาลผลไม้ของจังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์เชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติของจังหวัดจันทบุรี สวนผลไม้ที่เปิดให้เที่ยวชมสวนในช่วงเทศกาล การจำหน่ายอัญมณีและเครื่องประดับที่ศูนย์อัญมณีเครื่องประดับจังหวัดจันทบุรี โดยคาดหวังว่าการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานฯ จะส่งผลให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการกระตุ้นและสร้างองค์ความรู้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการสร้างกลไกทางการตลาดไม่ให้เกษตรกรถูกเอาเปรียบ.

จัดแถลงข่าวเมื่อวันอังคารที่ 16 พ.ค.2560.. เวลา13.00น. ณ อบจ.จันทบุรี

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated