ชวนคนรุ่นใหม่ไปทำนา 5 วัน 4 คืน บนพื้นที่จริง...คูโบต้าจัดให้ฟรี!
บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมการข้าว และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Real Smart Farmer” ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง

บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ กรมการข้าว และ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ขึ้นเป็นปีที่ 2 ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Real Smart Farmer” ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง สานต่อความสำเร็จจากการจัดโครงการในปีแรก ซึ่งมีผู้สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก โดยปีนี้เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้าร่วมเรียนรู้การทำนาที่มีประสิทธิภาพแบบเข้มข้นครบวงจร และลงแปลงนาปฏิบัติการเพาะปลูกจริงทุกกระบวนการ พร้อมบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งสัมผัสวิถีชีวิตชาวนา แลกเปลี่ยนประสบการณ์กับ “ลุงบุญมี” เกษตรกรตัวจริง ผู้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 ในวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2017 ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุขสยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

โครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017
โครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017

นายโอภาศ ธันวารชร กรรมการรองผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด เปิดเผยว่า “บริษัทฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมการสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ หรือ Smart Farmer อย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิผล พร้อมกับขยายฐานการสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการทำนาแบบถูกวิธีที่จะต่อยอดให้กลายเป็นชาวนายุคใหม่ได้ในอนาคต ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการขับเคลื่อนให้ภาคเกษตรเข้าสู่ยุคเกษตร 4.0 จึงได้จัดโครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 ขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 ภายใต้แนวคิด “Real Smart Farmer : ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง” เรียนจากผู้รู้จริง สร้างประสบการณ์ตรงจากการลงมือทำ เสริมสร้างความสัมพันธ์ แบ่งปันความรู้จากเพื่อนเครือข่าย ตลอดจนการเพิ่มพูนองค์ความรู้ในการหาช่องทางการจัดจำหน่าย อันจะต่อยอดธุรกิจในอนาคต”

โครงการ KUBOTA Farmer Academy 2017 จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 กรกฎาคม 2017 รวมระยะเวลาการเข้าร่วมทำกิจกรรม 5 วัน 4 คืน ณ ศูนย์เรียนรู้ชุมชนพลังเกษตรสร้างสุข สยามคูโบต้า-เกษตรทิพย์ จ.ศรีสะเกษ โดยผู้เข้าร่วมโครงการจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆ อาทิ เรียนรู้ของการทำนาแบบครอบคลุมทุกมิติ  ตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์ ไปจนถึงการเก็บเกี่ยว สอดแทรกด้วยวิธีการ KUBOTA (Agri) Solutions ที่ช่วยลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต อย่างมีประสิทธิผล พร้อมร่วมแบ่งปันประสบการณ์จากมนุษย์เงินเดือนผู้ที่พลิกชีวิตมาเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่อย่างเต็มตัวจนประสบความสำเร็จ สัมผัสวิถีชีวิตชาวนาหลักสูตรการทำนาแบบยุคใหม่จากลุงบุญมี สุระโครต เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำนา ประจำปี 2554 และเรียนรู้เรื่องการสร้างมูลค่าเพิ่มจากผลิตภัณฑ์ข้าว ตลอดจนการบริหารจัดการการตลาด และช่องทางการจัดจำหน่าย อย่างครบครัน

ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง
ลงมือจริง บนพื้นที่จริง กับเกษตรกรตัวจริง

บริษัทฯ จึงขอเชิญชวน คนรุ่นใหม่ วัยทำงาน ที่มีอายุระหว่าง 25-45 ปี และมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมกิจกรรมตลอดโครงการ ผู้สนใจสามารถสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 20 มิถุนายน 2560 ข้อมูลเพิ่มเติม Facebook: KubotaFarmerAcademy หรือโทร. 063-204-1340 ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในโครงการนี้ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated