ครั้งแรกของโลก
ความสำเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าว “ความสำเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่าธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก” จำนวน 7 ตัวพร้อมติดตามหลังปล่อยพบว่าวัวแดงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงกำเนิดลูกในป่าธรรมชาติได้นับเป็นความสำเร็จของการฟื้นฟูประชากรวัวแดงซึ่งเป็นสัตว์ป่าขนาดใหญ่ที่ใกล้สูญพันธุ์ในผืนป่าสลักพระตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะวนศาสตร์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ทำบันทึกข้อตกลงในการทำงานร่วมกันโดย มีกิจกรรมหลัก คือ โครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกของโลก ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี ตั้งแต่ปี 2557 จนถึงปัจจุบันได้ปล่อยวัวแดงไปไปแล้วจำนวน 7 ตัว และได้ติดตามหลังการปล่อยอย่างต่อเนื่อง พบว่าวัวแดงทุกตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพป่าธรรมชาติได้เป็นอย่างดี และสามารถให้กำเนิดลูกในป่าธรรมชาติได้ ซึ่งนับเป็นความสำเร็จของการปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติครั้งแรกของโลก และเป็นก้าวสำคัญของวงการอนุรักษ์สัตว์ป่าเมืองไทย และอีก 4 ตัวกำลังฝึกเข้ากล่องขนย้ายซึ่งจะปล่อยปลายปี

ตัวผู้วัวแดง
ตัวผู้วัวแดง

อนึ่งในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ชั้น 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน จะแถลงข่าวถึง “ความสำเร็จในการปล่อยวัวแดงคืนสู่ธรรมชาติอย่างเป็นทางการครั้งแรกของโลก” โดยมี ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นประธานการแถลงข่าว และอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมแถลงข่าวถึงหน่วยงานมีบทบาทการอนุรักษ์สัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ จากนั้นชมวีดิโอสรุปความสำเร็จของโครงการปล่อยวัวแดงคืนสู่ป่ธรรมชาติเป็นครั้งแรกของโลก โดย รศ. น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า ผู้ประสานโครงการมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและทำข่าวตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

(ข่าวโดย : คุณจุไร เกิดควน/ประชาสัมพันธ์ มก./4 พฤษภาคม 2560)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated