ระดมพลสินค้าเกษตรปลอดภัย ส่งตรงผู้บริโภค 28 เม.ย.– 2 พ.ค. นี้ ที่อยุธยา ซิตี้พาร์ค
มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระดมพลจัดสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นชื่อของทุกจังหวัดมาจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค พร้อมจัดหลากหลายกิจกรรมเอาใจคนรักสุขภาพรุ่นใหม่ อาทิ อร่อยใหม่สไตล์ฟิวชั่นฟู๊ด 5 วัน 5 เมน สนุกเวิร์คช้อป 5 วัน 5 หลักสูตร เช่น แปลงร่างให้ต้นไม้ แปรรูปให้เห็ด สดสวยด้วยสครับน้ำตาล ฯลฯ พบกันได้ตั้งแต่ 28 เมย. – 2 พค. นี้ ที่ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค
ศูนย์การค้าอยุธยา ซิตี้พาร์ค

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดเผยว่า “ปัจจุบัน เกษตรกรผู้ผลิตและผู้ประกอบการสินค้าเกษตรต่างเร่งยกระดับคุณภาพสินค้าเกษตรและอาหารให้เข้าสู่มาตรฐานความปลอดภัยยิ่งขึ้น เพื่อให้สินค้าเกษตรมีระดับคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคในวงกว้าง โดยเฉพาะผู้บริโภคที่รักและใส่ใจสุขภาพ เกษตรกรกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ประกอบด้วย จังหวัดสระแก้ว ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี นครนายก และสมุทรปราการ ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัยแหล่งใหญ่ของภาคกลางแห่งหนึ่ง โดยเฉพาะผลไม้ขึ้นชื่อของกลุ่มจังหวัดอันได้แก่ มะม่วงน้ำดอกไม้ มะพร้าวน้ำหอม ทุเรียน พืชผักสดอินทรีย์ รวมถึงเนื้อสัตว์แปรรูปมาตรฐานปลอดสารทุกชนิด จึงพร้อมใจกันคัดเลือกผลผลิตคุณภาพมาตรฐานปลอดภัย นำมาจำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคนอกพื้นที่ในราคาจากแหล่งผลิตถึงผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งในการจัดงานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกษตรกรทั้ง 5 จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางได้มุ่งมั่นที่จะผลิตสินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย มีคุณภาพ มีรูปแบบการผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สอดคล้องภูมิปัญญาท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้เข้าใจและตระหนักถึงภัยจากสารพิษตกค้างผลผลิต ในอาหาร เพื่อให้ได้บริโภคสินค้าเกษตรที่ปลอดภัย

กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระดมพลจัดสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นชื่อของทุกจังหวัดมาจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค
กลุ่มเกษตรกร 5 จังหวัดภาคกลางตอนกลาง ระดมพลจัดสินค้าเกษตรปลอดภัยขึ้นชื่อของทุกจังหวัดมาจำหน่ายตรงให้ผู้บริโภค

การจัดงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 เมษายน ถึง 2 พฤษภาคม 2560 ณ บริเวณลาน EVENT HALL 1 โซน E-N ชั้น 1 หน้า Lotus – Food Collection ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ถนนสายเอเชีย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เวลา 10.00 – 21.00 น. โดยตลอด 5 ของการจัดงาน นอกจากกลุ่มเกษตรกรทั้ง 5 จังหวัดจะคัดเลือกสินค้าเกษตรทั้งข้าวปลา ไข่เป็ด-ไข่ไก่จากฟาร์ม สมุนไพรแปรรูป อาหารสด-แปรรูป ผักผลไม้อินทรีย์
“กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ให้ความสำคัญต่อการบริหารจัดการภาคเกษตรตั้งแต่ต้นทางที่เป็นวัตถุดิบ กลางทางที่เป็นการแปรรูปเป็นอาหาร และปลายทางที่ส่งถึงผู้บริโภค ทุกขั้นตอนต้องได้มาตรฐานความปลอดภัย ซึ่งการจัดงานครั้งนี้จะเชื่อมโยงผลผลิตไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง ดังนั้ง จุดเด่นของงานจึงอยู่ที่การนำเสนอ POSITIONING ของกลุ่มจังหวัดในเรื่องอาหารปลอดภัย ซึ่งหมายถึงปลอดภัยทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค เพราะเกษตรกรผู้ผลิตลดการใช้สารเคมีหันมาใช้สารที่เป็นอินทรีย์หรือสารชีวภาพมากขึ้น ทำให้ได้รับประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่าย”

นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย
นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการฉะเชิงเทรา

ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวต่อว่า “สำหรับกิจกรรมภายในงาน นอกจากการยกทัพสินค้าที่ได้คุณภาพมาตรฐานของเกษตรและผู้ประกอบการที่ผ่านการคัดสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ผลิตสินค้าเกษตร ทั้งพืช ผัก ผลไม้ ประมง และปศุสัตว์ที่ได้มาตรฐาน GAP และมาตรฐานอินทรีย์ (Oraganic) รวมทั้งผลิตภัณฑ์แปรรูปหลากหลายซึ่งมีความปลอดภัยแก่ผู้บริโภค มาแสดงและจำหน่ายในราคาพิเศษกว่า 90 บูธแล้ว ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้เรื่องสารปนเปื้อนในผลผลิตและอาหาร ความสำคัญของสัญลักษณ์ตัว Q และสัญลักษณ์แสดงมาตรฐานความปลอดภัยของหน่วยงานต่างๆ และการจัดแสดงสินค้าเด่นของกลุ่มจังหวัด โดยมีไฮไลท์ในแต่ละวัน คือการสาธิตเมนูอาหารสุขภาพในสไตล์ฟิวชั่นฟู้ดจากเชฟกร ที่นำอาหารไทยซึ่งเป็นที่คุ้นเคยของทุกคนมาปรุงในแนวฟิวชั่น ซึ่งจะให้ทั้งความอร่อยตามหลักโภชนาการในรูปแบบสวยงามแบบสมัยใหม่ นอกจากนี้ทุกบ่ายเรายังจัด work shop สอนอาชีพวันละหลักสูตร เช่น การติดตาต่อกิ่งให้ต้นไม้ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้เห็ด แล้วพอถึงยามเย็นก็ขอเชิญมาสร้างสีสันบันเทิงกับนักร้อง copy show และการซื้อสินค้านาทีทอง” ความรู้เรื่องพิษภัยของสารเคมีปนเปื้อนในสินค้าเกษตรและอาหาร, กิจกรรมการสาธิตเมนูอาหารเพื่อสุขภาพ จากเชฟมืออาชีพ, การตรวจสุขภาพเบื้องต้นและการตรวจเลือดแก่ผู้เข้าร่วมงาน เพื่อหาสารพิษตกค้างในเลือด ตลอดจนให้คำปรึกษาปัญหาด้านสุขภาพ และด้านหลักโภชนาการ รวมทั้งกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น สินค้าลดราคานาทีทอง วันละ 2 รอบ
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง จึงขอเชิญชวนประชาชนในจังหวัดพระนครศรียอยุธยา กรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง อย่าพลาดการเดินทางมาร่วมงาน “มหกรรมสินค้าปลอดภัย กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง” เพราะการจัดงานครั้งนี้เปรียบเสมือนเหมือนเป็นการนำผลผลิตด้านการเกษตรและของดีของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง มาไว้ที่หน้าบ้านทุกคน

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated