เจ๋ง!! กรมปศุสัตว์…ส่งเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากซีพีเอฟประเดิมนิวซีแลนด์
ผลิตภัณฑ์เนื้อเป็ดปรุงสุกส่งออก

กรมปศุสัตว์ เผยนิวซีแลนด์อนุญาตให้นำเข้าเนื้อเป็ดปรุงสุกของไทยเป็นครั้งแรก สะท้อนความเชื่อมั่นในระบบการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ในสัตว์ปีกไทยที่เข้มแข็ง มีการควบคุมด้านสุขอนามัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ที่เข้มงวด สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ระดับผลิตภัณฑ์จนถึงระดับฟาร์ม ส่งเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากซีพีเอฟเป็นประเดิมภายในมีนาคมนี้ คาดช่วยเพิ่มยอดการส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกของไทยปีนี้ขยายตัวอีกร้อยละ 5 – 10 สร้างรายได้เข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 85 -170 ล้านบาท

สินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปรุงสุกเพื่อส่งออก
สินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปรุงสุกเพื่อส่งออก

นายสัตวแพทย์ อภัย สุทธิสังข์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่า จากกรมปศุสัตว์ได้เร่งรัดดำเนินการผลักดันและส่งเสริมการเปิดตลาดของการส่งออกผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น เพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าปศุสัตว์ให้มากกว่า 2 แสนล้านบาท ตามนโยบายของพลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการสนับสนุนการส่งออก โดยกรมปศุสัตว์ได้ดำเนินการประสานงานกับหน่วยงาน Ministry for Primary Industries (MPI) ประเทศนิวซีแลนด์ เพื่อขอเปิดตลาดนำเข้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกจากไทยมาตั้งแต่ปี 2558 อย่างต่อเนื่อง ด้วยการส่งข้อมูลและจัดทำร่างใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) จนสามารถบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงาน MPI และประเทศนิวซีแลนด์อนุญาตให้นำเข้าเนื้อเป็ดปรุงสุกของไทยเป็นครั้งแรก

“การที่นิวซีแลนด์อนุญาตให้ไทยสามารถส่งออกได้เลยโดยไม่ต้องมาตรวจสอบขบวนการผลิตก่อนนี้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในการทำงานของกรมปศุสัตว์ ที่มีระบบการควบคุมและป้องกันโรคสัตว์ในสัตว์ปีกอย่างเข้มแข็งโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีมาตรฐานการผลิต GAP GMP HACCP กำกับตั้งแต่ระดับฟาร์ม โรงฆ่า จนถึงโรงงานแปรรูป ที่สำคัญคือสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ตั้งแต่ระดับผลิตภัณฑ์จนถึงระดับฟาร์ม และยังมั่นใจในการควบคุมด้านสุขอนามัยในการผลิตผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์โดยมีสัตวแพทย์ภาครัฐของกรมปศุสัตว์เป็นผู้กำกับดูแล“ อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าว

ด้าน นายสัตวแพทย์ สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ในฐานะโฆษกกรมปศุสัตว์ กล่าวเพิ่มเติมว่า หน่วยงาน MPI มีหนังสืออย่างเป็นทางการถึงกรมปศุสัตว์ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ว่าได้อนุญาตนำเข้าสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกจาก บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ให้สามารถส่งออกไปยังนิวซีแลนด์ โดยคาดว่าจะมีส่งออกได้ภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้ และบรรลุข้อตกลงเห็นชอบร่วมกันในใบรับรองสุขอนามัย (Health Certificate) เรียบร้อยแล้ว ในส่วนผู้ประกอบการไทยรายอื่นที่มีความประสงค์ขอส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกไปยังนิวซีแลนด์ สามารถส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตสินค้าดังกล่าวผ่านทาง กรมปศุสัตว์เพื่อประสานงานต่อไปยังหน่วยงาน MPI ในการขอขึ้นทะเบียนโรงงานต่อไป

สินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกของไทย
สินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกของไทย

ในปี 2559 ที่ผ่านมาไทยสามารถส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปรุงสุกไปยังประเทศในกลุ่มสหภาพยุโรปร้อยละ 94 คิดเป็นมูลค่าราว 1,628 ล้านบาท และญี่ปุ่นรวมทั้งประเทศอื่นๆ อีกร้อยละ 6 คิดเป็นมูลค่าราว 105 ล้านบาท คาดว่าความสำเร็จในการเจรจาขอเปิดตลาดเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกของไทย จะช่วยเพิ่มยอดการส่งออกสินค้าเนื้อเป็ดแปรรูปปรุงสุกของไทยในปี 2560 นี้ ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 5 – 10 คิดเป็นมูลค่าไม่ต่ำกว่า 85 – 170 ล้านบาท

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated