เจ๋งจริงๆ…ม.เกษตรฯ ขึ้นแท่น 29 ของโลก ที่ 4 ของเอเซีย 5 ปีซ้อน

ดร. จงรัก วัชรินทร์รัตน์  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดเผยถึง ผลการจัดอันดับ QS World University Rankings by Subject ปี 2017 ซึ่งได้ประกาศผลในวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560 โดยจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลกแยกตามสาขาวิชาทั้งสิ้น 46  สาขาวิชา ใน 5 กลุ่มวิชา ผลปรากฏว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์แห่งแผ่นดินนั้น ติดอันดับที่ 29 ของโลก อันดับ 4 ของเอเซีย และเป็นอันดับ 1 ของประเทศไทยโดยตลอดตั้งแต่มีการจัดอันดับโดย QS World University Rankings by Subject ในสาขาวิชา Agriculture & Forestry (เกษตรศาสตร์และวนศาสตร์) จากเดิมปี 2016 อยู่ในอันดับโลกที่ 47 โดยเป็นการไต่อันดับโลกขึ้นมา 18 อันดับอย่างก้าวกระโดด นับเป็นสาขาที่มีความสำคัญพื้นฐานของประเทศไทยและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของมหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่สามารถสร้างชื่อเสียงเป็นมหาวิทยาลัยระดับโลก และยังคงครองแชมป์อันดับ 1 ของประเทศไทย อันดับ 4 ของเอเซีย ติดต่อกัน 5 ปีซ้อน ในกลุ่มสาขาวิชา Agriculture & Forestry อีกด้วย

เจ๋งจริงๆ…ม.เกษตรฯ ขึ้นแท่น 29 ของโลก ที่ 4 ของเอเซีย 5 ปีซ้อน

นอกจากนี้ยังมีอีก 3 สาขาวิชาที่ติดอันดับโลก คือ Environmental Sciences (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม) อยู่ในอันดับโลกที่ 201 – 250 อันดับที่ 3 ของไทย สาขา Chemistry Sciences (วิทยาศาสตร์เคมี) อยู่ในอันดับโลกที่ 451 – 500 อันดับที่ 3 ของไทยและสาขา Biological Sciences (วิทยาศาสตร์ชีววิทยา)         อยู่ในอันดับโลกที่ 401 – 450   อันดับที่ 4 ของไทย  โดยเกณฑ์การจัดอันดับแยกตามรายวิชาประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน 4 ตัว ได้แก่ Academic reputation, Employer reputation, Citations per paper และ H – Index

(ข่าวโดย : นางผกามาศ ธนพัฒนพงศ์ / ประชาสัมพันธ์ มก. / 8 มีนาคม 2560)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated