เปิดตัวเยาวชนไทย ไอเดียเจ๋ง คว้ารางวัล “นวัตกรรม พืชเศรษฐกิจไทย” จากกลุ่มมิตรผล
กลุ่มมิตรผลมอบรางวัลนวัตกรรมทางความคิดต่อยอดพืชเศรษฐกิจ

กลุ่มมิตรผล จัดงานประกาศผลรางวัลการประกวด MitrPhol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต อย่างยิ่งใหญ่ พร้อมมอบรางวัลให้แก่สุดยอดไอเดียสร้างสรรค์ในการพัฒนานวัตกรรมต่อยอดพืชเศรษฐกิจไทย โดยได้มอบรางวัลชนะเลิศ ให้แก่ทีมคุณหมออ้อย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นเงินรางวัล 200,000 บาท, รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งทีมสาวน้อยอ้อยควั่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองทีม Aloe Patch จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นเงินรางวัล 100,00 บาท เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทยสู่การเป็นบุคลากรที่ช่วยผลักดันแนวคิดเศรษฐกิจฐานชีวภาพ ขานรับกับนโยบาย Thailand 4.0

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล
นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผล

นายประวิทย์ ประกฤตศรี ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจพลังงาน กลุ่มมิตรผลกล่าวว่า“กลุ่มมิตรผลมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เปิดเวทีประชันไอเดียที่นำแนวคิดหลักด้าน เศรษฐกิจฐานชีวภาพ (Bioeconomy)ให้แก่เยาวชนเป็นเวทีแรกในประเทศจากผลสำเร็จที่ผ่านมาตลอดการจัดการประกวดในครั้งนี้ เห็นได้ชัดว่าเยาวชนไทยมีศักยภาพไอเดียด้านนวัตกรรมไม่แพ้ชาติใดในโลก หากได้รับการผลักดันและสนับสนุนอย่างเต็มที่ ซึ่งถือเป็นหนึ่งภารกิจของกลุ่มมิตรผลที่จะช่วยสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยเริ่มจากการพัฒนาเยาวชนให้ได้มีโอกาสเรียนรู้และแสดงความสามารถ กลุ่มมิตรผลมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเยาวชนเพื่อรับแนวนโยบาย Thailand 4.0 เพื่อเป็นรากฐานสำคัญในการยกระดับประเทศ และสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพให้แก่ประเทศไทย”

ทีมคุณหมออ้อย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีมผู้ชนะเลิศจากโครงการ MitrPhol Bio Innovator Awards 2016
โฉมหน้าทีมคุณหมออ้อย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีมผู้ชนะเลิศจากโครงการ MitrPhol Bio Innovator Awards 2016

ทีมคุณหมออ้อย จากคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน ทีมผู้ชนะเลิศจากโครงการMitrPhol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต ด้วยผลงาน‘Gen-treat’แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อยเผยว่า ‘‘พวกเราเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาด้านนวัตกรรม จึงอยากจะต่อยอดพืชเศรษฐกิจของไทยอย่างอ้อยให้เป็นมากกว่าแค่ผลผลิตในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มทางทีมจึงได้ปรึกษากันและมองเห็นโอกาสในการนำอ้อยมาใช้ในอุตสาหกรรมเวชภัณฑ์ จนออกมาเป็นผลงาน Gen-treat แผ่นพลาสเตอร์ปิดแผลจากเซลลูโลสอ้อย ที่จะช่วยรักษาแผลและยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ซึ่งการประกวดในครั้งนี้ ทำให้พวกเราได้เรียนรู้การทำงานเป็นทีม และได้เปิดโอกาสให้ตัวเองได้พบประสบการณ์ใหม่ๆและแสดงความสามารถออกมาอย่างเต็มที่’’

ทีมสาวน้อยอ้อยควั่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1
ทีมสาวน้อยอ้อยควั่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

ในขณะที่ทีมสาวน้อยอ้อยควั่น จากคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ด้วยผลงานถ่านอ้อยควั่นบำบัดน้ำเสียจากการใช้ชานอ้อยและใบอ้อยเพื่อผลิตเป็นถ่านแม่เหล็กในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม และทีม Aloe Patch จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากผลงานแผ่นปิดแผลชนิดล้างออกได้จากว่านหางจระเข้และใบบัวบกซึ่งสามารถช่วยลดการอักเสบและสมานแผลได้เร็วขึ้น

ทีม Aloe Patch จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2
ทีม Aloe Patch จากคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2

การประกวด MitrPhol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต จัดขึ้นเพื่อผลักดันแนวคิด “เศรษฐกิจฐานชีวภาพ” ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่สามารถช่วยต่อยอดคุณค่าพืชเศรษฐกิจนั้นให้มีความยั่งยืน ช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคมและเกษตรกรให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยได้เปิดโอกาสให้เยาวชนในระดับอนุปริญญาจนถึงปริญญาโททั่วประเทศได้ส่งไอเดียนวัตกรรมต่อยอดพืชเศรษฐกิจมาเข้าร่วมประกวดกันอย่างไม่จำกัดรูปแบบของไอเดีย และตลอดระยะเวลาการรับสมัคร กลุ่มมิตรผลได้เดินสายประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมให้ความรู้ด้านเศรษฐกิจฐานชีวภาพตามสถาบันการศึกษาต่างๆ ทั่วประเทศ

ลงทะเบียนการประกวด MitrPhol Bio Innovator Awards 2016
ลงทะเบียนการประกวด

โดยในปีนี้ มีผลงานที่ส่งเข้าประกวดจากเยาวชนในหลายสาขาวิชากว่า 100 ผลงานจากนักศึกษากว่า 300 คนทั่วประเทศ ก่อนจะคัดเลือกเหลือ60 ผลงานที่มีไอเดียโดดเด่นเพื่อเข้าร่วมเวิร์คช็อปปั้นไอเดีย ในการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ในการทำธุรกิจ ซึ่งในการเวิร์คช็อปที่ผ่านมานี้ กลุ่มมิตรผลได้บูรณาการองค์ความรู้ในหลายสาขาวิชาเพื่อผลักดันความสามารถของเยาวชนอย่างรอบด้าน ทั้งด้านความคิดสร้างสรรค์ (Creativity),ด้านนวัตกรรม (Innovation)  และด้านการทำธุรกิจ (Business) ให้แก่เยาวชนทั้ง 60 ทีมอย่างใกล้ชิด ก่อนที่ทั้ง 60 ทีมจะนำเอาความรู้ที่ได้รับไปพัฒนาต่อยอดสู่แผนการทำธุรกิจ เพื่อคัดเหลือ 12 ทีมสุดท้ายที่ได้นำเสนอไอเดียหรือพิชชิ่งต่อหน้าคณะกรรมการกิตติมศักดิ์ทั้ง 6 ท่านในรอบตัดสิน

การประกวด MitrPhol Bio Innovator Awards 2016 นวัตกรรมความคิด พลิกชีวิตสู่อนาคต
1 ในทีมที่เข้าประกวด

โดยหลังจากนี้ เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการทั้ง 12 ทีมในรอบสุดท้ายจะมีโอกาสเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาต่อ พร้อมโอกาสร่วมงานกับทางกลุ่มมิตรผล ในโครงการ MitrPhol Career Campที่ทางกลุ่มมิตรผลจัดขึ้นเพื่อต่อยอดการพัฒนาศักยภาพเยาวชนในโครงการเป็นรายบุคคลสู่การเป็นบุคลากรด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีของไทยต่อไป

ผลประกาศรายชื่อทีมที่ได้รับรางวัล
ทีมที่ได้รับรางวัล
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated