ซีพีเอฟ หนุนจัดประชุมนานาชาติ CUVC 2017
ซีพีเอฟได้นำอาหารคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตยั่งยืนภายใต้แบรนด์ซีพี อาทิ เนื้อไก่ เกี๊ยวกุ้ง และอาหารเพื่อสุขภาพ CP Balance มาจัดแสดงภายในงาน.

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ สนับสนุนคณะสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดประชุมวิชาการนานาชาติ “The 16th Chulalongkorn University Veterinary Conference, CUVC 2017: Time machine” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 พร้อมชูแนวคิด “กินอย่างยั่งยืน” จากวิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

ซีพีเอฟ หนุนจัดประชุมนานาชาติ CUVC 2017
ซีพีเอฟ หนุนจัดประชุมนานาชาติ CUVC 2017

นายสัตวแพทย์บดินทร์ สุวัฑฒน รองกรรมการผู้จัดการ ธุรกิจขายเวชภัณฑ์สัตว์บก ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า ซีพีเอฟในฐานะผู้นำธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารครบวงจร ให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการมีส่วนร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหาร โดยมีเป้าหมาย “ยกระดับคุณภาพและความปลอดภัยตลอดกระบวนการ” ควบคู่ไปกับ “ส่งเสริมการเข้าถึงอาหาร” เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาตลอดกระบวนการผลิตอาหาร ขณะเดียวกัน ยังให้การสนับสนุนงานด้านวิชาการของสถาบันการศึกษาต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้สนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ CUVC 2017 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเผยแพร่ความรู้และวิทยาการที่ทันสมัยจากสัตวแพทย์ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักวิจัยรุ่นใหม่ได้นำเสนอผลงานวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมการผลิตสัตว์

“ซีพีเอฟมุ่งขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน โดยการสร้างแบรนด์อาหารและผลิตภัณฑ์คุณภาพความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล เน้นย้ำการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่ยั่งยืนเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ด้วยแนวคิด “กินอย่างยั่งยืน” เพื่อสนับสนุนการบริโภคอาหารที่มีคุณค่า คุณภาพ และมีความรับผิดชอบในการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุ้มค่า โดยมุ่งเน้นการดูแลห่วงโซ่การผลิตอาหารที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” นายสัตวแพทย์บดินทร์ กล่าว

งาน CUVC 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยมีการบรรยายและการนำเสนอผลงานวิจัยด้านอุตสาหกรรมการผลิตสุกร สัตว์ปีก สัตว์เคี้ยวเอื้อง สัตว์น้ำ การรักษาสัตว์เลี้ยง และสัตว์ต่างถิ่น ซึ่งครอบคลุมหลากหลายหัวข้อ อาทิ โรคติดเชื้อ โรคอุบัติใหม่ โรคต่างถิ่นอุบัติซ้ำ การจัดการการผลิตสัตว์ สวัสดิภาพสัตว์ งานอนุรักษ์สัตว์ป่า อาหารสำหรับสัตว์ ภาวะดื้อยาปฏิชีวนะ ความปลอดภัยในอาหาร และสุขภาพหนึ่งเดียว (One health) ซึ่งเป็นสิ่งที่กำลังได้รับความสนใจในสังคม พร้อมกันนี้ ซีพีเอฟได้นำอาหารคุณภาพที่ผ่านกระบวนการผลิตยั่งยืนภายใต้แบรนด์ซีพี อาทิ เนื้อไก่ เกี๊ยวกุ้ง และอาหารเพื่อสุขภาพ CP Balance มาจัดแสดงภายในงาน./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated