กรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจ้งชะลอจ้างพนักงาน 10 อัตรา เพื่อความเหมาะสม
นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ชี้แจง ชะลอการจ้างพนักงานราชการเป็นอัตราที่ว่างอยู่ 10 อัตรา เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ ยืนยันไม่มีผลกระทบใดๆ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวถึงกระแสข่าวการออกหนังสือให้หน่วยงานในสังกัดชะลอการจ้างพนักงานราชการ ว่า เนื่องจากงบประมาณปี 2560 ที่กรมส่งเสริมการเกษตรได้รับยังขาดกับอัตรากำลังในส่วนพนักงานราชการของกรมส่งเสริมการเกษตร 10 อัตรา เป็นเงิน 3 ล้านบาท จึงมีคำสั่งให้ชะลอการจ้างดังกล่าวไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ ซึ่งทั้ง 10 อัตรานี้ เป็นตำแหน่งที่มีการลาออก หรือว่างอยู่ จึงไม่กระทบกับสิทธิใดๆ  หรือกระทบกับบุคคลใด ทั้งนี้การจะพิจารณาจ้างเพิ่มอีกหรือไม่นั้น จะต้องรอดูจากงบประมาณปี 2561 ว่าเพียงพอต่อการจ้างหรือไม่

กรมส่งเสริมการเกษตรมีคำสั่งให้ชะลอการจ้างดังกล่าวไปก่อนเป็นเวลา 6 เดือน เพื่อให้เหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
กรมส่งเสริมการเกษตร มีคำสั่งให้ชะลอการจ้างพนักงานราชการออกไปก่อน

รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โทรศัพท์/โทรสาร : 02-579-5519

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated