เครือเบทาโกร มอบเงินและสิ่งของช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

เครือเบทาโกร โดย นายไตรรัตน์ ทองปลอด รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจภูมิภาค และ นายเรวัตร ชันทอง รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักผลิตปศุสัตว์ เป็นตัวแทนมอบเงินจำนวน 200,000 บาท พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ผ่านกรมปศุสัตว์ โดยมี .สพ.สรวิศ ธานีโต รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นผู้รับมอบ ณ กรมปศุสัตว์ กรุงเทพฯ เมื่อเร็วๆ นี้

เครือเบทาโกร ช่วยผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated