ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ ผู้บริหารเครือเบทาโกร รับพระราชทานเข็มที่ระลึก

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานเปิดงานประชุมวิชาการระดับชาติ องค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย (อกท.) ในพระราชูปถัมภ์ฯ ครั้งที่ 38 ในโอกาสนี้พระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ ดร.ถนอมวงศ์ แต้ไพสิฐพงษ์ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่บริหาร  เครือเบทาโกร ในฐานะองค์กรซึ่งทำคุณประโยชน์ให้กับ อกท. พร้อมทั้งเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรบูทนิทรรศการศูนย์สหกิจศึกษาและทวิภาคีเครือเบทาโกร ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีอุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated