“หญ้าพระราชทาน” สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้
“หญ้าพระราชทาน” สู่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ภาคใต้
พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทาน
พิธีปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าพระราชทาน

วันนี้ (10 มกราคม 2560) เวลา 10.00 น. นายวีระชัย วิโรจน์แสงอรุณ ปศุสัตว์เขต 9 ร่วมกับนายวีระพงษ์ บัวระภา ปศุสัตว์จังหวัดสตูล นายสุชีพ เอี้ยวเหล็ก หัวหน้าด่านดักกันสัตว์สตูล และนายจักรพงษ์ ขานโบ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล ปล่อยขบวนรถบรรทุกหญ้าแห้งพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี จำนวน 9 คัน หญ้าแห้ง 2,000 ฟ่อน มูลค่า 100,000 บาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี 500 ฟ่อน จ.พัทลุง 500 ฟ่อน และ จ.สงขลา 1,000 ฟ่อน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์สตูล

คาราวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของกรมปศุสัตว์
คาราวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

ในวันเดียวกันนี้ คาราวานช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ของกรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ขนเสบียงสำหรับสัตว์ พบอุปสรรคมีทางขาดที่ อ.บางสะพานยังไม่สามารถเดินทางต่อได้ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอแก้ไขเพื่อที่จะเดินทางให้ถึงเป้าหมายต่อไป.

วัวตัวนี้รอด้วยความหวัง...เหมือนรู้ว่าหญ้าพระราชทานกำลังจะมาถึงแล้ว
วัวตัวนี้รอด้วยความหวัง…เหมือนรู้ว่าหญ้าพระราชทานกำลังจะมาถึงแล้ว
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated