วันเด็กปี60...สมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ มอบทุนการศึกษา 50 ทุน
ถ่ายภาพร่วมกันในโอกาสวันเด็กปี 2560 ...ซึ่งสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษามาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 5 แล้ว

สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย ภายใต้การนำของ คุณดลมนัส กาเจ นายกสมาคมฯ ได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาแก่บุตร-ธิดา นักข่าวสายเกษตร จำนวน 50 ทุนๆละ 5,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 250,000 บาท ทั้งนี้ ได้รับทุนการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ซึ่งได้จัดมอบทุนไปเมื่อวันเสาร์ที่ 14 มกราคม วันเด็กที่ผ่านมา

คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรือ "ปลัดฝน" เป็นกันเองกับเด็กๆมากวันนี้
คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรฯ หรือ “ปลัดฝน” เป็นกันเองกับเด็กๆมากวันนี้
นายกสมาคมฯ มอบกระเช้าขอบคุณรักษาการแทนอธิการบดี
นายกสมาคมฯ มอบกระเช้าขอบคุณรักษาการแทนอธิการบดี
นายกสมาคมฯ มอบกระเช้าขอบคุณ มกอช.
นายกสมาคมฯ มอบกระเช้าขอบคุณ มกอช.

โดยมี คุณธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธี และได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญหลายท่านมาร่วมงานและมอบทุนครั้งนี้ นำโดย ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรฯ ดร.ดำรงค์ ศรีพระราม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารกิจการภายใน คุณประสงค์ ประไพตระกูล รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร คุณกฤษ อุตตมะเวทิน ผอ.ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศฯ สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) คุณพรพรม เหล่ากิจไพศาล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักสื่อสารองค์กรตลาดฯ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ฯลฯ

(จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาการแทนอธิการดี รักษาการแทนรองอธิการ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
(จากซ้าย) ปลัดกระทรวงเกษตรฯ รักษาการแทนอธิการดี รักษาการแทนรองอธิการ และรองอธิบดีกรมส่งเสริมฯ
(จากซ้าย) อดีตประธานชมรม และ 3 คนถัดมาเป็นอดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 1 คนที่ 3 และคนที่ 4
(จากซ้าย) อดีตประธานชมรม และ 3 คนถัดมาเป็นอดีตนายกสมาคมฯ คนที่ 1 คนที่ 3 และคนที่ 4
(จากซ้าย) นายกสมาคมฯ อุปนายก เลขาธิการ และอุปนายก (คุณมนตรี ตรีชารี พิธีกรงาน)
(จากซ้าย) นายกสมาคมฯ อุปนายก เลขาธิการ และอุปนายก (คุณมนตรี ตรีชารี พิธีกรงาน)

ในส่วนของบริษัทห้างร้านที่มาร่วมสนับสนุนและมอบทุน เช่น คุณศุภางค์ อนุชปรีดา ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ  บริษัท ฟอร์ดประเทศไทย จำกัด คุณปนัดดา ก๋งม้า ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่น จำกัด คุณสุวิมล มงคลชาติ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) คุณภัทรา เรืองสวัสดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน-สื่อสารภาพลักษณ์องค์กรฯ บริษัท สยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด  คุณปัญจพร คู่สามารถ ผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กรฯ  บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด คุณอัญชลี วิสุทธิรัตนกุล บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด(มหาชน)  “ซีพีเอฟ” คุณอัจจิมา ร้อยศรี ผู้จัดการโครงการ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น จำกัด คุณอิสระ วงศ์อินทร์ ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด “ศรแดง” คุณสุราษฎร์ ทองมาก ที่ปรึกษาและอดีตประธานชมรมสื่อมวลชนเกษตรฯ คุณพรศักดิ์ พงศาปาน คุณถวิล สุวรรณมณี และคุณสาโรช บุญแสง (ทั้ง 4 ท่านหลังนี้เป็นที่ปรึกษา และอดีตนายกสมาคมสื่อมวลชนเกษตรฯ) คุณสุวรรณา บุญกล่ำ เลขาธิการสมาคมฯ ฯลฯ

(จากซ้าย) ฟอร์ด ประเทศไทย น้ำตาลมิตรผล คูโบต้า และอีสท์ เวสท์ ซีด หรือศรแดง
(จากซ้าย) ฟอร์ด ประเทศไทย วีเอ็นยูฯ คูโบต้า และอีสท์ เวสท์ ซีด หรือศรแดง
(จากซ้าย) ฟิลลิป มอร์ริส อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ซีพีเอฟ และ ธกส.
(จากซ้าย) ฟิลลิป มอร์ริส อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น ซีพีเอฟ และ ธกส.

นอกจากนี้ ที่ร่วมมอบทุนแต่ไม่ได้มาร่วมงาน เช่น กรมการข้าว กรมฝนหลวงและการบินเกษตร กรมประมง สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมีภัณฑ์ จำกัด บริษัท แปซิฟิค จำกัด ฯลฯ

ที่ขาดไม่ได้ก็คือของขวัญรางวัลสำหรับเด็กๆที่บริษัทห้างร้านต่างๆนำมาแจกจ่าย รวมทั้งอาหารการกินครบถ้วน…ขอบคุณทุกท่าน ขอบคุณที่ทำให้เด็กๆมีความสุขในวันนี้

น้ำใจจาก น้ำตาลมิตรผล
น้ำใจจาก น้ำตาลมิตรผล
เล่นเกมส์ชิงรางวัลสนุกๆ
เล่นเกมส์ชิงรางวัลสนุกๆ

(ภาพโดย : คุณเยือน งามเลิศ เจ้าหน้าที่สมาคมสื่อมวลชนเกษตรแห่งประเทศไทย)

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated