ผนึกกำลัง...ซีพีเอฟ กระจายความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้
ซีพีเอฟ ผนึกกำลังกระจายความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ “ซีพีเอฟ” โดยทีมผู้บริหารและเพื่อนพนักงานซีพีเอฟจิตอาสาลงพื้นที่ปรุงอาหารและแจกจ่ายถึงมือผู้ประสบภัย พร้อมสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหารสด อาหารสำเร็จรูป และน้ำดื่ม มอบผ่านภาครัฐ มูลนิธิและองค์กรการกุศล สถาบันการศึกษาและสื่อมวลชน เพื่อเร่งบรรเทาความเดือดร้อนแก่ชาวใต้ที่ประสบอุทกภัยในหลายจังหวัดอย่างต่อเนื่อง

ช่วยกันคนละไม้คนละมือ
ช่วยกันคนละไม้คนละมือ

นายวุฒิชัย สิทธิปรีดานันท์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซีพีเอฟ เปิดเผยว่า บริษัทระดมกำลังจากทุกหน่วยงานทั้งสำนักงานส่วนกลางและส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคใต้ โดยผู้บริหารและพนักงานซีพีเอฟจิตอาสาจากทุกกลุ่มธุรกิจ ทั้งธุรกิจสัตว์บกและสัตว์น้ำ ได้รวมพลังเข้าบรรเทาทุกข์ของพี่น้องประชาชนชาวใต้ ด้วยการลงพื้นที่สนับสนุนอาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และผลิตภัณฑ์อาหารสด ทั้งเนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่ และน้ำดื่มซีพี พร้อมร่วมปรุงอาหารเพื่อแจกจ่ายและให้กำลังใจแก่ประชาชนอย่างใกล้ชิด

ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

ในส่วนภาครัฐและส่วนราชการ ซีพีเอฟส่งมอบผลิตภัณฑ์อาหาร แก่แม่ทัพภาคที่ 4 ที่นำอาหารและเครื่องยังชีพขึ้นเฮลิคอปเตอร์ของกองทัพบก เพื่อนำไปแจกจ่ายพี่น้องประชาชนที่ในพื้นที่น้ำท่วมสูงการคมนาคมถูกตัดขาดใน จ.นครศรีธรรมราช และพัทลุง มอบไข่ไก่พร้อมน้ำดื่มให้กับโรงพยาบาลชะอวด จัดทำโรงครัวปรุงอาหารแจกประชาชน และมอบเนื้อไก่ 300 กก. ไข่ไก่ 1,500 ฟอง พร้อมน้ำดื่ม สนับสนุนโรงครัวของสำนักงานสรรพากรพื้นที่นครศรีธรรมราช ด้านรองผู้ว่าราชการจ.ชุมพร รับมอบชุดยังชีพ 100 ชุด และข้าวสาร 400 จากศูนย์ปรับปรุงพันธุกรรมกุ้ง อ.ปะทิว ร่วมกับฟาร์มเพาะเลี้ยงกุ้ง จ.ชุมพร นายกเหล่ากาชาด จ.สุราษฎร์ธานี รับมอบผลิตภัณฑ์เนื้อไก่สด 200 กก. และไข่ไก่สด 1,500 ฟอง เพื่อนำไปประกอบอาหารแจกจ่ายแก่พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี, ซีพีเอฟร่วมกับเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่เนื้อในโครงการคอนแทรคฟาร์มมิ่ง มอบเนื้อไก่สด 300 กก.และน้ำดื่ม แก่เทศบาล ต.นาโพธิ์พัฒนา อ.สวี จ.ชุมพร พร้อมผนึกกำลังกับนายกเทศมนตรี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทหารในพื้นที่ทำอาหารแจกจ่ายประชาชน

ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่
ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่

ส่วนมูลนิธิและสมาคมเพื่อการกุศลที่ซีพีเอฟสนับสนุนผลิตภัณฑ์อาหาร อาทิ การร่วมกับชมรมผู้เลี้ยงกุ้งสุราษฎร์ธานี มอบไข่ไก่สด 25,000 ฟอง เนื้อไก่ 500 กก. และน้ำดื่ม แก่มูลนิธิมุทิตาจิตธรรมสถาน, สนับสนุนเนื้อหมูสดเพื่อประกอบอาหาร แก่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลมะกอกเหนือ อ.ควนขนุน จ.พัทลุง

ขณะเดียวกัน ได้สนับสนุนสถาบันการศึกษาที่เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เช่น มอบเนื้อหมู 320 ก.ก.แก่อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช สนับสนุนกิจกรรม “รวมน้ำใจเพื่อนราชภัฏช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม” ขณะที่ ชาวซีพีเอฟจิตอาสาร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราชช่วยปรุงอาหารจากเนื้อไก่ 500 กก. ไข่ไก่ 3,000 ฟอง และน้ำดื่ม พร้อมเข้าพื้นที่น้ำท่วมส่งมอบอาหารให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

เดินทางไปให้การช่วยเหลือตามบ้านเรือนต่างๆ
เดินทางไปให้การช่วยเหลือตามบ้านเรือนต่างๆ

นอกจากนี้ ยังนำผลิตภัณฑ์อาหารมอบผ่านสื่อมวลชน อาทิ มอบผลิตภัณฑ์ข้าวปรุงสำเร็จพร้อมรับประทาน (รีทอร์ต) จำนวน 2,400 ซอง และไข่สมุนไพร 1,000 ฟอง ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เพื่อร่วมสนับสนุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยใน จ.นราธิวาส จ.นครศรีธรรมราช และจ.สุราษฎร์ธานี มอบไข่ไก่ 3,000 ฟอง แก่เครือเนชั่น เพื่อส่งความช่วยเหลือผ่านสภากาชาดไทย และกองทัพบก ไปยังผู้ประสบอุทกภัย รวมถึงมอบไข่ไก่สดและเนื้อไก่ให้กับสื่อมวลชนภูมิภาคในจังหวัดต่างๆ อีกด้วย./

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated