กรมฝนหลวงฟิต!...เปิดซ่อมบำรุง ฝึกบินทบทวน เตรียมปฏิบัติการปี60
เครื่องบินของกรมฝนหลวงฯ ขณะฝึกบินทบทวน เตรียมปฏิบัติการฝนหลวงปี 2560

นายสุรสีห์ กิตติมณฑล อธิบดีกรมฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า การซ่อมบำรุงอากาศยานและการฝึกบินทบทวน ถือว่าเป็นงานที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะอากาศยานที่มีความพร้อมสมบูรณ์ นักบินที่มีประสบการณ์ ทักษะการบิน ย่อมมีส่วนผลักดันให้ภารกิจของกรมฝนหลวงและการบินเกษตร บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งกองบริหารการบินเกษตรได้มีแผนการซ่อมบำรุง อากาศยานตามแผนไปแล้วส่วนหนึ่ง ประกอบด้วยแผนฝึกบินทบทวน ประจำปี

อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อม...
อธิบดีกรมฝนหลวงฯ และคณะผู้บริหาร ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน ถึงการเตรียมความพร้อม…
การอบรมความรู้ภาคทฤษฎีให้กับนักบิน
การอบรมความรู้ภาคทฤษฎีให้กับนักบิน

โดยได้จัดให้มีการอบรมความรู้ภาคทฤษฎีให้กับนักบินเป็นการเรียนทบทวนความรู้เกี่ยวกับการบินเครื่องยนต์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ในเครื่องบิน และภาคปฏิบัติต่างๆโดยให้นักบินมีการฝึกบินกับเครื่องบินของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรในสนามบินที่ปฏิบัติงานจริง เช่น สนามบินพิษณุโลก สนามบิน ขอนแก่น และสนามบินนครสวรรค์ เพื่อเป็นการทบทวนท่าทางการบินที่สำคัญ ทั้งที่ได้ปฏิบัติ และไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาบินปฏิบัติงานปกติ การบินเมื่อ อากาศยานฉุกเฉิน รวมทั้งฝึกบินการปฏิบัติการฝนหลวงและการบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินที่บรรจุใหม่ เพื่อเป็นการสร้างความคุ้นเคยกับอากาศยานก่อนออกปฏิบัติงานจริง เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ทุกครั้งที่ปฏิบัติภารกิจด้วยดี ต่อไป

อธิบายแผนการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
อธิบายแผนการซ่อมบำรุงเครื่องบิน
โรงซ่อมบำรุงเครื่องบิน
โรงซ่อมบำรุงเครื่องบิน
ตรวจเช็คระบบอย่างละเอียด
ตรวจเช็คระบบไฟอย่างละเอียด

ด้าน นายจเด็ด กลิ่นชื่น ผู้อำนวยการกองบริหารการบินเกษตร กล่าวว่า สำหรับการซ่อมบำรุงอากาศยานและฝึกบินทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2560 ในปีนี้ได้มีการดำเนินการเริ่มทำการซ่อมบำรุงตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559 จน ถึง วันที่ 31 มกราคม 2560 โดยมีอากาศยานเข้าซ่อมจำนวน 34 ลำ ผลการดำเนินงาน ณ วันที่ 12 มกราคม 2560 ได้ทำการซ่อมบำรุงอากาศยานเสร็จสมบูรณ์พร้อมบิน จำนวน 12 ลำ เหลือจำนวน 22 ลำ ที่ยังอยู่ในระหว่าง การซ่อมบำรุง และคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในวันที่ 31 มกราคม 2560 เป็นไปตามที่ได้กำหนดไว้

ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบล้อ...
ตรวจสอบและซ่อมบำรุงระบบล้อ…
ทีมช่างมีความพร้อมมาก
ทีมช่างมีความพร้อมมาก

ทั้งนี้ เมื่ออากาศยานได้รับการซ่อมบำรุงเสร็จสิ้นแล้วก็จะมีการฝึกบินทบทวน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนท่าทางการบินที่สาคัญต่าง ๆ ทั้งที่ได้ปฏิบัติและ ไม่ได้ปฏิบัติในช่วงเวลาบินปฏิบัติงานปกติ การบินเมื่ออากาศยานฉุกเฉินการบินท่าทางสาคัญอื่น ๆ รวมทั้งฝึกบินการปฏิบัติการฝนหลวง และการบินเปลี่ยนแบบให้แก่นักบินที่บรรจุใหม่ ที่ยังไม่เคยทำการบินกับอากาศยานแบบดังกล่าวมาก่อนต่อไป

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated