“รวมใจให้อาชีพกุ้งก้ามแดง” แก่ผู้พิการ-หวังสร้างอาชีพยั่งยืน
ชาวกุ้งก้ามแดง ร่วมมือกับพัทธมิตร มอบอุปกรณ์เลี้ยงกุ้งก้ามแดงแก่ผู้พิการเพื่อให้เป็นทางเลือกสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน

กลุ่มจิตอาสากุ้งก้ามแดง พาเพื่อนสมาชิก ร่วมพลิกชีวิตผู้พิการ ติดอาวุธทางปัญญาสร้างอาชีพ กับกิจกรรม “รวมใจให้อาชีพกุ้งก้ามแดง” มอบวัสดุ-อุปกรณ์ สำหรับการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงมูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง

เมื่อวันเสาร์ที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๙  นายอภิชาติ ศรีสอาด กรรมการผู้จัดการ บริษัท นาคา อินเตอร์มีเดีย จำกัด , นายประทีป มายิ้ม นายกสมาคมการค้ากุ้งก้ามแดง และกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามเกษตรอินทรีย์ จำกัด (SE) นำกลุ่มจิตอาสาชมรมกุ้งก้ามแดงบ้านมายิ้ม,กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงโขง ชี มูล, กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงอมตะอินทรีย์, กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถีทั่วประเทศ และร้านหนังสือซีเอ็ดบุ๊คเซ็นเตอร์  ร่วมแรงร่วมใจจัดกิจกรรมจิตอาสา ในชื่อว่า “รวมใจให้อาชีพกุ้งก้ามแดง”  มอบหนังสือกุ้งก้ามแดง วัสดุ-อุปกรณ์เลี้ยงกุ้งก้ามแดง พร้อมด้วยพันธุ์กุ้งคุณภาพจากฟาร์มกลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดง โขง ชี มูล, กลุ่มผู้เลี้ยงกุ้งก้ามแดงชีววิถี และฟาร์มกุ้งก้ามแดงทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย รวมมูลค่ากว่า ๘๐,๐๐๐ บาท ให้กับผู้พิการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ประจำภาคตะวันออก จังหวัดระยอง ๑๒ หมู่ ๒ ซอย ๘ ตำบลพนานิคม อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง รับมอบโดย นายสมศักดิ์  คณาประเสริฐกุล ผู้อำนวยการ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค ๒

วัตถุประสงค์หลัก ของกิจกรรมจิตอาสาในครั้งนี้ ต้องการให้ผู้พิการได้มีโอกาสฝึกอาชีพการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง เพื่อเป็นทางเลือกสำคัญทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยสร้างอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ให้กับตนเอง และครอบครัวได้อย่างมั่นคง และยั่งยืน พร้อมทั้งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่น ความภาคภูมิใจให้กับผู้พิการที่จะไม่ต้องตกเป็นภาระของครอบครัวและสังคมอีกต่อไป และหวังให้อาชีพการเลี้ยงกุ้งก้ามแดงสามารถพลิกชีวิตจากผู้รับกลับมาเป็นผู้ให้ได้อย่างสง่างาม ได้มีโอกาสกลับมาเป็นผู้นำสร้างอาชีพ รายได้ และความความเข้มแข็งให้กับครอบครัวอีกครั้ง

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated