เตรียมพบความรู้...เทคโนโลยีเกษตรใหม่ๆ ในงาน “อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017”
ภายในงานจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมจากนานาประเทศ

นอกจากงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย จะเป็นแหล่งรวมเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านเครื่องจักรกลการเกษตรจากทั่วโลกแล้ว ภายในงานจะเต็มไปด้วยการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีเกษตรกรรมจากนานาประเทศ ที่มาร่วมแบ่งปันข่าวสารความรู้ในแวดวงเครื่องจักรกลเกษตร โดยผ่านงานประชุมสัมมนา และงานวิจัยต่างๆ ซึ่งเลือกสรรหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับอุตสาหกรรมเกษตรกรรมสำหรับภูมิภาคเอเชียโดยเฉพาะ

ผู้เข้าชมงานจะได้พบกับการแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการเกษตรที่ทันสมัยจากประเทศผู้ผลิตชั้นนำของโลก พร้อมทั้งการจับคู่ธุรกิจกับผู้ผลิตชั้นนำ และพันธมิตรการค้าอีกมากมาย ในขณะเดียวกัน (DLG) ได้จัดเตรียมการประชุมสัมมนาและอภิปรายในหัวข้อที่น่าสนใจควบคู่ไปกับช่วงการจัดงาน โดยหัวข้อหลักจะมุ่งเน้นไปที่เทคโนโลยีในการเพิ่มผลผลิตการปลูกอ้อย, การปลูกข้าว, การเตรียมพร้อมรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง และการปรับสภาพดินให้เหมาะสมกับแหล่งเพาะปลูก รวมทั้งการคาดการณ์ และประเมินแนวโน้มตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย เป็นต้น ซึ่งในการประชุมและงานสัมมนาเหล่านี้จะสามารถตอบข้อสงสัยต่างๆ และถ่ายทอดความรู้ ข่าวสารข้อมูลใหม่ๆ ไปยังผู้เข้าฟังสัมมนาเพื่อนำเอาความรู้ดังกล่าวไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

นอกเหนือจากนั้น ภายในงาน ยังมีการจัด DLG Forum โซนพิเศษภายในพื้นที่จัดงานที่จะเปิดโอกาสให้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาแบ่งปันประสบการณ์จากการใช้งานจริง การแก้ไขปัญหาที่พบ หรือตอบข้อสงสัยของเจ้าของไร่ ฟาร์ม และผู้สนใจ ในแง่ของการจัดการธุรกิจ และการใช้งานเทคโนโลยีเพื่อการเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยผู้ร่วมอภิปรายจะเป็นนักผู้เชี่ยวชาญ นักวิทยาศาสตร์ ที่ปรึกษาจากบริษัทต่างๆ และตัวแทนจำหน่ายจากหลากหลายบริษัทที่จะมานำเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์และการใช้งานเทคโนโลยีให้ตอบโจทย์ผู้ที่เลือกซื้อมากที่สุด อีกทั้งยังมีการเปิดเวทีเจรจาและอภิปรายระหว่างผู้พูดและผู้ฟัง นับเป็นอีกเวทีที่จะเปิดโอกาสให้เจ้าของกิจการได้พบกับพันธมิตรทางธุรกิจใหม่ๆ และเพิ่มโอกาสในการต่อยอดธุรกิจในอนาคตต่อไป

ติดตามโปรแกรมงานสัมมนา และหัวข้อต่างๆ ได้ทาง www.agritechnica-asia.com (เดือนมกราคม เป็นต้นไป) สำหรับเจ้าของบริษัทเครื่องจักรกลการเกษตรที่ต้องการนำเสนอการอภิปรายเทคโนโลยีภายในงาน กรุณาติดต่อ ดร.เคลาส์ เออเดิร์น – ผู้เชี่ยวชาญพิเศษจากศูนย์ความเป็นเลิศ สมาคมเกษตรแห่งเยอรมนี อีเมล์ k.erdle@dlg.org

แล้วพบกันในงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 ระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค ฮอลล์ 106  ลงทะเบียนล่วงหน้าและติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ www.agritechnica-asia.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated