ภาครัฐ-เอกชน หนุนงาน “ฮอร์ติ เอเชีย”...ดันไทยสู่เวทีเจรจาธุรกิจพืชสวนเอเชีย
งานฮอร์ติ เอเชีย 2017 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

ในขณะที่ประชากรโลกมีแนวโน้มจะสูงขึ้นถึง 9 พันล้านคน ส่งผลอย่างยิ่งต่อความต้องการการผลิตอาหารอย่างยั่งยืนเพื่อสอดรับกับการบริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่พื้นที่การเกษตรเท่าเดิม เกษตรกรจึงจำเป็นต้องพัฒนาและปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกให้ทันสมัยยิ่งขึ้นโดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆมาประยุกต์ใช้ เพื่อให้สามารถผลิตพืชผลทางการเกษตรให้เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลก จากการคาดการณ์อนาคตอันใกล้ของตลาดพืชสวนเอเชียโดย ดร.ปีเตอร์ สแปลนด์ – ผู้อำนวยการ บริษัท Van der Hoeven จากประเทศเนเธอร์แลนด์ กล่าวว่า “ตลาดของพืชสวนในภูมิภาคเอเชียมีความตื่นตัวและเป็นที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง บริษัทชั้นนำจากทวีปต่างๆ มุ่งเป้าหมายมาเจาะตลาดเอเชียมากขึ้นในช่วง 3 ปีข้างหน้านี้ โดยเทคโนโลยีที่มาแรงในวงการเกษตรพืชสวน ได้แก่ การใช้โรงเรือนเพื่อควบคุมสภาพแวดล้อมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชผล การควบคุมและจำกัดวัชพืชโดยลดการใช้ยาฆ่าแมลง และลดปริมาณการใช้น้ำเพื่อการเกษตรเท่าที่จำเป็น ซึ่งการจัดการในโรงเรือนจะสามารถแก้ปัญหาการขาดแคลนที่ดินลดปริมาณการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี”

การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ
การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ

อีกวิธีหนึ่งที่จะพัฒนาธุรกิจด้านพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพคือ การนำเสนอองค์ความรู้ใหม่ๆ เพื่อให้เกษตรกรรับฟังและเกิดไอเดียในการปรับใช้ และเลือกลงทุนในการใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริมการผลิตให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้จัดงานฮอร์ติ เอเชีย 2017 หรืองานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งเอเชีย ครั้งที่ 5 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17  มีนาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ สำหรับปี 2560 แนวคิดการจัดงานจะมุ่งเน้นไปที่ “การแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมพืชสวนอย่างยั่งยืนโดยเทคโนโลยีเกษตร 4.0”  ซึ่งภายในงานผู้เข้าชมจะพบกับบริษัทชั้นนำกว่า 200 บริษัทจาก 20 ประเทศทั่วโลกที่มานำเสนอแสดงเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับอุตสาหกรรมเกษตรของภูมิภาคเอเชีย โดยครอบคลุมทุกห่วงโซ่อุปทานตั้งแต่ก่อนการปลูก, การเตรียมการ, การเก็บเกี่ยวผลผลิต, การเพาะพันธุ์, เทคโนโลยีปุ๋ย, การปรับปรุงสภาพดิน, เทคโนโลยีการเพาะปลูกเก็บเกี่ยว การควบคุมอุณหภูมิ การระบายอากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเทคโนโลยีโรงเรือน ที่ทางยุโรปและเอเชีย เตรียมนำเทคโนโลยีล่าสุดมาจัดแสดงภายในงาน

นอกจากบริษัทชั้นนำแล้ว ฮอร์ติ เอเชีย ได้เชิญสมาคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ-เอกชน มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการภายในงาน เพื่อให้คำแนะนำในการต่อยอดธุรกิจพืชสวนอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย, สมาคมเทคโนโลยีการเกษตรเชิงพาณิชย์และการขนส่ง ประเทศเกาหลีใต้, ฝ่ายพัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตร สถานทูตเนเธอร์แลนด์, สมาคมเกษตรแห่งประเทศเยอรมนีและสเปน ฯลฯ นับเป็นเวทีต่อยอดธุรกิจและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรเพื่อส่งเสริมให้ภูมิภาคเอเชียเป็นแหล่งผลิตอาหารที่สำคัญของโลกอย่างแท้จริง

ติดตามข่าวสารงานฮอร์ติ เอเชีย 2017 ได้ที่ www.horti-asia.com

พิเศษ สำหรับผู้ซื้อจากต่างประเทศ กรุณาติดต่อ buyer@horti-asia.com

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated