ขายเนื้อหมูกิโลละ 89 บาททั่วไทย...ส.ผู้เลี้ยงสุกรฯ ถวายในหลวง ร.9
สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ นำโดย นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมฯ เปิดแถลงข่าวการจัดจำหน่ายเนื้อหมูกิโลกรัมละ 89 บาท

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า สมาคมฯ ร่วมกับ กระทรวงพาณิชย์ กรมปศุสัตว์ และผู้เลี้ยงสุกรทั่วประเทศ จัดโครงการ “สืบสานความดีตามรอยพ่อ ร.๙ จำหน่ายเนื้อสุกรคุณภาพกิโลกรัมละ 89 บาท เพื่อผู้บริโภคทั่วประเทศ”

นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ
นายสุรชัย สุทธิธรรม นายกสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ

“เราคิดกันว่าเวลานี้ประเทศไทยของเราอยู่ในช่วงถวายความอาลัยแก่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  อีกทั้งภาวะเศรษฐกิจที่กำลังซื้อยังไม่ดีนัก เราควรจะทำอะไรที่ถวายเป็นพระราชกุศลและเพื่อช่วยเหลือประชาชน สิ่งที่เราทำได้ก็คือการจัดจำหน่ายเนื้อหมูในราคาพิเศษ”

ตามปกติเนื้อหมูราคากิโลกรัมละ 120 บาทขึ้นไป แต่จะจำหน่ายทุกชิ้นส่วนในราคาเดียวกันที่ 89 บาท ตามพระชนมายุ 89พรรษา โดยจัดโครงการในวันที่ 9, 19, 29 ของทุกเดือน พร้อมกันทั่วประเทศ

“เราหวังว่าการจัดโครงการนี้ขึ้นจะเป็นการช่วยให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงอาหารปลอดภัย จากการนำเนื้อหมูคุณภาพดีที่ผลิตจากฟาร์มเลี้ยงสัตว์มาตรฐานกรมปศุสัตว์ ผ่านโรงเชือดชำแหละที่ถูกกฎหมาย มาจัดจำหน่ายถึงมือผู้บริโภคโดยตรงตามแหล่งชุมชนต่างๆ”

นายสุรชัย กล่าวอีกว่า หากโครงการประสบความสำเร็จจะจัดต่อเนื่องไปเรื่อยๆ ยังไม่มีกำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นโครงการ เพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นการบริโภคเนื้อหมูแก่ผู้บริโภคอีกทางหนึ่ง เนื่องจากปัจจุบันการบริโภคเนื้อหมูของคนไทยนับว่าต่ำมากเพียง 14-15 กิโลกรัมต่อคนต่อปี เมื่อเทียบกับประเทศพัฒนาอื่นๆ ที่บริโภคเนื้อหมูมากถึง 20-40 กิโลกรัม

สำหรับในพื้นที่กรุงเทพฯ จะจัดจำหน่ายที่กรมปศุสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และคณะสัตว์แพทย์ฯ จุฬา ส่วนในจังหวัดต่างๆ จะใช้พื้นที่ตามหน่วยงานราชการ เช่น ศาลากลาง ปศุสัตว์จังหวัด ฯลฯ โดยเริ่มวันแรกวันที่ 19 ธันวาคม และหน่วยงานที่ต้องการให้เปิดจุดจำหน่ายในสถานที่ของตนเอง สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-2136-4797 ในวัน และเวลาทำการ หรือสอบถามจุดจำหน่ายได้ที่ คุณสมพร (เลขาสมาคม) โทร. 081-626-1971

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated