กลุ่มมิตรผล นำชมนวัตกรรมผลิตน้ำตาลผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
กลุ่มมิตรผล นำชมนวัตกรรมผลิตน้ำตาลผสานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

กลุ่มมิตรผล นำโดย คุณบรรเทิง ว่องกุศลกิจ (ที่ 6 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจกลุ่มงานอ้อย กลุ่มมิตรผล, คุณอัมพร กาญจนกําเนิด (ที่ 5 จากซ้าย) ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มธุรกิจ กลุ่มงานการผลิต และการตลาด กลุ่มมิตรผล พร้อมคณะผู้บริหาร นำนักวิชาการผู้เข้าร่วมการประชุมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 เยี่ยมชมนวัตกรรมการผลิตน้ำตาลและเกษตรสมัยใหม่ของกลุ่มมิตรผล ต้นแบบสู่การผสานการพัฒนาชาวไร่และชุมชนด้วยแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อให้เกษตรกรรายเล็กสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง อีกทั้งเยี่ยมชมเทคโนโลยีการผลิตน้ำตาลและธุรกิจต่อเนื่องอันทันสมัย พร้อมให้ความรู้การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมอ้อย เพื่อเป็นต้นแบบการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน แก่นักวิชาการกว่า 80 ประเทศทั่วโลกในงานประชุมสมาคมอ้อยและน้ำตาลนานาชาติ ครั้งที่ 29 ณ อุทยานมิตรผลภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เมื่อเร็วๆ นี้

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated