สระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บน้ำและเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิด
สระน้ำขนาดใหญ่ที่ใช้เก็บน้ำและเลี้ยงปลากินพืชหลายชนิด

วีเอ็นยูฯ ร่วมกับ วารสารเคหการเกษตร ได้ตระหนักถึงความสำคัญของอุตสาหกรรมเกษตรของไทย พร้อมน้อมนำแนวพระราชดำริมาต่อยอด จึงจัดงานเกษตรสัญจรขึ้น เพื่อเดินสายจัดงานสัมมนาด้านเกษตรให้ความรู้แก่เกษตรกรในการพัฒนาอาชีพเกษตรให้อยู่รอดและมีกินมีใช้ตามที่พระราชหฤทัยมุ่งมั่นของพระองค์ นำร่องจังหวัดแรกที่กาญจนบุรี ระหว่างวันที่ 13-14 ตุลาคม 2559

เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เดินตามแนวพระราชดำริ ของผู้ใหญ่พิเชษฐ์ เจริญพร
เกษตรทฤษฎีใหม่ที่เดินตามแนวพระราชดำริ ของผู้ใหญ่พิเชษฐ์ เจริญพร
คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่
คณะสื่อมวลชน เยี่ยมชมแปลงเกษตรทฤษฎีใหม่

วันแรก ได้นำคณะสื่อมวลชน เยี่ยมชม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์การเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ บ้านหนองสามพราน ตำบลวังด้ง อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งมีผู้ใหญ่พิเชษฐ์ เจริญพร เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ เปิดเผยว่า เกษตรทฤษฎีใหม่ เป็นแนวทางการพัฒนาการเกษตรอย่างเป็นขั้นตอน เป็นตัวอย่างการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงในทางปฏิบัติ ที่เป็นรูปธรรม โดยมีการแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน 30:30:30:10 หมายถึง 30% สำหรับขุดสระขุดสระเก็บกักน้ำเพื่อใช้เก็บกักน้ำฝนในฤดูฝน และใช้เสริมการปลูกพืชในฤดูแล้ง ตลอดจนการเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อเพิ่มพูนรายได้ ส่วนที่ 2 แบ่ง 30% สำหรับเพาะปลูกพืชไร่ ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว ไร่อ้อย และหญ้าเนเปียร์ ที่ใช้เลี้ยงโคนม และช้าง มีความต้องการเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกษตรกรได้รายได้ดี ส่วนที่ 3 แบ่ง 30% ปลูกไม้ผล ไม้ยืนต้น พืชผัก พืชสมุนไพร ฯลฯ เพื่อใช้เป็นอาหารประจำวันใช้บริโภคและนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ พื้นที่ส่วนที่ 4  ประมาณ 10% เป็นที่อยู่อาศัย เลี้ยงสัตว์ ถนนหนทาง และโรงเรือนอื่นๆ

“จากโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสามารถทำให้เกษตรกรไทยลืมตาอ้าปากได้ โดยมีรายได้จุนเจือครอบครัวทั้งแบบรายวัน จากการเก็บไข่ไก่ ไข่เป็ด รายได้รายเดือนจากพืชอายุสั้น อาทิ มะเขือเทศ พืชผัก และรายได้รายปีจากไม้ผล ปศุสัตว์ – สัตว์น้ำ” ผู้ใหญ่พิเชษฐ์ กล่าว

(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเกษตรทฤษฎีใหม่ อ่านได้จากเว็บไซต์นี้ หรือคลิกไปที่  https://goo.gl/fBmgIQ)

ผู้ว่าฯ ศักดิ์ สมบุญโต ขณะบรรยายให้แนวคิดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ
ผู้ว่าฯ ศักดิ์ สมบุญโต ขณะบรรยายให้แนวคิดการทำเกษตรตามแนวพระราชดำริ

วันที่สอง เปิดสัมมนา ในหัวข้อ “โอกาสทางการเกษตรของเกษตรกรไทย และ โมเดลเทคโนโลยีไต้หวัน สู่การปรับตัวของเกษตรกรไทย”  ณ ห้องประชุมแควใหญ่ ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี โดยได้รับเกียรติจาก “ผู้ว่าหัวใจเกษตร” นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานเปิดงาน ร่วมด้วยนายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต รักษาราชการแทนเกษตรจังหวัดกาญจนบุรี ได้มากล่าวเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่เกษตรกร, อาจารย์ เปรม ณ สงขลา บรรณาธิการ วารสารเคหการเกษตร และนายชินกฤต วิภาวกิจ ผู้จัดการโครงการอาวุโส ฮอร์ติ เอเชีย 2017 ร่วมแบ่งปันความรู้และชี้แนะแนวทางการนำเทคโนโลยีต่างประเทศเข้ามาปรับใช้กับการเกษตรกรของไทย ในการลดต้นทุน เพิ่มพูนผลผลิต และสร้างโอกาสทางธุรกิจเพิ่มมากขึ้น ปิดท้ายด้วยนายประเมศร์ สมพงษ์ ผู้จัดการฝ่ายการตลาดเชิงพาณิชย์ บริษัท เนต้าฟิม (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้นำระบบน้ำทางการเกษตรของโลกจากประเทศอิสราเอล ร่วมแนะแนวทางแก้ปัญหาการชลประทานระดับจุลภาคเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนในอนาคต ซึ่งได้มีเกษตรกรและสื่อมวลชนในจังหวัดกาญจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียงเข้าร่วมงานกันอย่างล้นหลาม

(รายละเอียดเพิ่มเติมในส่วนเสวนา อ่านได้จากเว็บไซต์นี้ หรือคลิกไปที่  https://goo.gl/vJR4To)

แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์
แปลงปลูกหญ้าเนเปียร์

สำหรับเกษตรกรไทยสามารถติดตามข่าวสารการจัดงานครั้งต่อไปได้ที่ www.horti-asia.com โดยงานฮอร์ติ เอเชีย 2017 จะเป็นงานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้แห่งเอเชีย และในปีนี้มีความพิเศษกว่าทุกปี เพราะจัดพร้อมกับงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย งานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลและเครื่องมือการเกษตร และ งาน วิฟ เอเชีย งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีด้านปศุสัตว์ครบวงจร กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ จึงขอเชิญชวนเกษตรกรไทยมาร่วมชมงานเพื่อพัฒนาธุรกิจภาคเกษตรให้เฟื่องฟูต่อไป

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงานฮอร์ติ เอเชีย 2017 ติดตามได้ที่ www.horti-asia.com หรือต้องการ สำรองพื้นที่แสดงสินค้า ติดต่อ คุณชินกฤต อีเมล chinakit.vip@vnuexhibitionsap.com โทร. 02-670-0900 ต่อ 105

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated