เปิดตัว 8 ทีม “เกมเกษตรกรปี 4”...เฟ้นหาสุดยอดเกษตรกรผลิตข้าวคุณภาพเพื่อตลาดเฉพาะ
ทีมแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 4 ...ใครเป็นใครดูกัน

กรมการข้าว เดินหน้า “เกมเกษตรกรปี 4” เฟ้นหาสุดทีมผลิตข้าวคุณภาพที่เจาะตลาดเฉพาะ เผยคัดเลือกทีมแข่งขันครบ 8 ทีม ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท   

นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว
นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว

วันที่ 12 กันยายน 2559 เวลา 09.00 น. ห้องพงษ์ศรีหดุลชัย กรมการข้าว นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว เป็นประธานในพิธีเปิดงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการ The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 4 ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด และบริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โดยมีนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ฟาร์มแชนเนล (ประเทศไทย) จำกัด นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท โตโยต้ามอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมแถลงข่าว ท่ามกลางเกษตรกรผู้เข้าแข่งขันจาก 8 จังหวัด

นายวิชาญ เที่ยงธรรม รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายและแนวทางการดำเนินงานสานพลังประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจรากฐานและประชารัฐในระดับพื้นที่ ด้วยความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน กรมการข้าวจึงดำเนินโครงการส่งเสริมและการเตรียมพร้อมเกษตรกรสู่การผลิตและการจัดการข้าวอินทรีย์และข้าวคุณภาพตลอดห่วงโซ่อุปทานโดยสื่อโทรทัศน์ จึงจัดการแข่งขันผลิตข้าว The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 4 เพื่อค้นหาสุดยอดชุมชนนาแปลงใหญ่ที่ผลิตข้าวตลาดเฉพาะ สู่การเป็นผู้นำตลาดข้าวไทย ชิงถ้วยรางวัลถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท

สำหรับความพิเศษในการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4 จะมีการต่อยอดพัฒนาระบบการผลิตข้าวของชาวนาในกลุ่มข้าวตลาดเฉพาะ ที่มีกระบวนการผลิตในกลุ่มข้าวอินทรีย์ ข้าวที่มีปลูกเฉพาะในเขตพื้นที่สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (ข้าว GI) หรือข้าวโภชนาการสูง ซึ่งเป็นข้าวที่อุดมธาตุและสารอาหาร ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย จึงมีความต้องการของผู้บริโภคทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ชาวนา ในฐานะผู้ผลิตข้าวสามารถก้าวขึ้นไปสู่ระบบการทำการตลาดข้าวด้วยตนเอง ซึ่งมีกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว สนับสนุนองค์ความรู้ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด การหาตลาดเพิ่มช่องทางจัดหน่ายผลผลิตข้าวของชุมชน ส่งเสริมในรูปแบบตลาดนำการผลิต ภายใต้โจทย์ปฏิบัติการค้นหาสุดยอดชุมชนนาแปลงใหญ่สู่ผู้นำตลาดข้าวไทย โดยมีภารกิจการแข่งขัน 14 ภารกิจ ใน 4 ด้าน คือ ภารกิจด้านการวางแผน ภารกิจด้านการผลิต ภารกิจด้านการเพิ่มมูลค่าผลผลิต และภารกิจด้านการตลาด

พิธีเปิดตัวเกมเกษตรกรปี 4
พิธีเปิดตัว เกมเกษตรกรปี 4 (จากซ้าย) นายวุฒิกร สุริยะฉันทนานนท์ นายวิชาญ เที่ยงธรรม และนายสุรศักดิ์ ซิมตระกูล

รองอธิบดีกรมการข้าว กล่าวต่อว่า ในปีนี้กรมการข้าวได้คัดเลือกทีมแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ปีที่ 4 ประกอบด้วย 8 ทีม 8 ชุมชน 8 จังหวัด ดังนี้

  1. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร สหกรณ์การเกษตรพร้าว จำกัด จังหวัดเชียงใหม่
  2. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลคอรุม จังหวัดอุตรดิตถ์
  3. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร วิสาหกิจชุมชนแปลงนาสะอาด จังหวัดกำแพงเพชร
  4. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชนตำบลบ้านฝาง จังหวัดหนองคาย
  5. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร ข้าวอินทรีย์ธาตุทอง จังหวัดชัยภูมิ
  6. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร กลุ่มข้าวอินทรีย์บ้านยางน้อย จังหวัดยโสธร
  7. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร วิสาหกิจชุมชนศูนย์ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี
  8. ผู้ผลิตข้าวคุณภาพครบวงจร เครือข่ายเกษตรอินทรีย์ตำบลผักไหม จังหวัดศรีสะเกษ

ผลตอบรับของการแข่งขัน The Super Farmer เกมเกษตรกร ตลอด 3 ปีที่ผ่านมา เกษตรกรที่เข้า ร่วมแข่งขันมีการพัฒนาศักยภาพการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้น สิ่งที่การันตีความเปลี่ยนแปลงที่เกษตรกรจะได้ จากการเข้าร่วมโครงการ คือ คุณภาพผลผลิตดีขึ้น ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้นประมาณ 100-300 กิโลกรัมต่อไร่ และต้นทุนการผลิตลดลงประมาณ 500-1,500 บาทต่อไร่ มีการต่อยอดพัฒนาไปยังชุมชนชาวนาข้างเคียง ส่งผลต่อการสร้างชุมชนชาวนาที่มีความเข็มแข็ง สร้างความมั่งคงในอาชีพชาวนา สร้างความอยู่ดีกินดี ให้กับชาวนาในหลายพื้นที่ อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ทางกรมการข้าวคาดหวังในการแข่งขันครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงได้เห็นผลผลิตข้าวของเกษตรกรมีคุณภาพ หรือลดต้นทุนการผลิตเท่านั้น แต่เราอยากให้เกษตรกรก้าวไปอีกขั้น นั่นก็คือ การเป็นชุมชนชาวนาผู้นำตลาดข้าวไทย ที่เกษตรกรสามารถผลิตเอง แปรรูปเอง ขายเอง และทำการตลาดเองได้ ผู้ผลิตมีโอกาสได้ซื้อขายกับผู้บริโภคโดยตรง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนให้กับเกษตรกรไทยมากขึ้น รองอธิบดีกรมการข้าวกล่าว

ทั้งนี้ เกษตรกรและผู้สนใจสามารถร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมได้ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ เวลา 09.00 -10.00 น. ในการรายการ The Super Farmer เกมเกษตรกรปี 4  ช่องมิราเคิลแชนเนล และติดตาม Hi-light ได้ทุกวันจันทร์ -วันศุกร์ เวลา 05.00-05.30 น. ในรายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่อง 9 MCOT HD และโมเดิร์นไนน์ทีวี ออกอากาศวันแรกในวันที่ 17 กันยายน 2559.

(ข่าวโดย : กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักบริหารกลาง กรมการข้าว/ 12 กันยายน 2559)

 

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated