เตรียมพบงานเกษตรระดับโลก “อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017”....รุกตลาดเอเชียครั้งแรกที่ประเทศไทย
คณะผู้จัดงานและผู้ร่วมแถลงข่าว ถ่ายภาพร่วมกัน ณ โรงแรมโนโวเทล กรุงเทพฯ สุขุมวิท 20

งานแสดงเทคโนโลยี นวัตกรรม เครื่องจักรกลการเกษตรครบวงจร หรือ “งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017” (AGRITECHNICA ASIA 2017) ซึ่งเป็นงานแสดงเทคโนโลยีเครื่องจักรเกษตรที่ใหญ่ที่สุดของโลก พร้อมเปิดตลาดเอเชียเป็นครั้งแรก โดยเลือกจัดงานที่ประเทศไทย ซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางการค้าของทวีปเอเชีย กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม พ.ศ. 2560 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมนานาชาติ ไบเทค บางนา กรุงเทพฯ พิเศษยิ่งกว่าสำหรับปีแรกของการจัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 จะจัดคู่ขนานกับงานวิฟ เอเชีย 2017 (VIV ASIA 2017) ซึ่งเป็นงานนิทรรศการสำหรับอุตสาหกรรมปศุสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย และงาน ฮอร์ติ เอเชีย 2017 (Horti ASIA 2017) งานแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านพืชพรรณ ผัก ผลไม้ ดอกไม้ และกล้วยไม้ ระดับนานาชาติ เรียกได้ว่าเป็นสัปดาห์ธุรกิจของคนในวงการเกษตรและปศุสัตว์อย่างแท้จริง

ผู้ร่วมแถลงข่าว (จากซ้าย)...นายนิโน กรุตต์เก นายปีเตอร์ กรูเทิร์น และนางสาวปาริฉัตร เศวตเศรณี
ผู้ร่วมแถลงข่าว (จากซ้าย)…นายนิโน กรุตต์เก นายปีเตอร์ กรูเทิร์น และนางสาวปาริฉัตร เศวตเศรณี

ผู้ประกอบการจักรกลเกษตรโลกเข้าร่วมงาน

งานอะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017 จัดขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของธุรกิจการเกษตรระดับนานาชาติเพื่อนำเสนอเทคโนโลยีการเกษตรที่เหมาะสมกับภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก โดยจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร จากผู้ผลิตในภูมิภาคยุโรป ทั้งนี้ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรจะคัดสรรเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับพื้นที่การเกษตรของตลาดเอเชีย ซึ่งมีบริษัทชั้นนำระดับโลกร่วมสนับสนุนการจัดงานอย่างเป็นทางการ ได้แก่ AGCO / Massey Ferguson, CLAAS, Fliegl, LOVOL, Maschio Gaspardo และ PÖTTINGER ล้วนเป็นบริษัทที่โดดเด่นด้านเทคโนโลยีการเกษตรในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก ซึ่งจะนำผู้เชี่ยวชาญมาแนะแนวทางการพัฒนาและแก้ไขปัญหาการเกษตรให้แก่ผู้ประกอบการและผู้ชมงานทุกท่าน เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้ตัดสินใจลงทุนอย่างชาญฉลาดและพัฒนาบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ประชุมนานาชาติ-เทคโนโลยีเกษตรในเอเชีย

องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน (ดีแอลจี) ได้เตรียมการประชุมนานาชาติพร้อมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในวงการเกษตรจากประเทศต่างๆ มานำเสนอเทคนิคขั้นสูงโดยมุ่งเน้นภาคปฏิบัติ สาธิต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว อ้อย และมันสำปะหลัง ซึ่งงานอะกริเทคนิก้า เอเชีย ยังได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากบริษัท CLAAS ผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรชั้นนำของโลก ร่วมจัดประชุมในหัวข้อ “แนวโน้มของเทคโนโลยีการเกษตรในเอเชีย” เพราะเล็งเห็นว่าในปัจจุบันเกษตรกรมีความจำเป็นที่จะต้องลดต้นทุนการผลิตเนื่องจากปัญหาการขาดแคลนแรงงานและการแข่งขันที่สูงขึ้นในตลาดโลก นำไปสู่การปรับใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น โดยอาศัยเทคโนโลยีสมัยใหม่และความก้าวล้ำทางวิศวกรรมการเกษตรมาช่วยพัฒนาธุรกิจเกษตรของตลาดในเอเชีย

ภายในงานนิทรรศการจะมีการจัดแสดงเครื่องจักรกลการเกษตร ครบทุกขั้นตอนตั้งแต่การเตรียมดิน เพาะปลูก ระบบน้ำ เก็บเกี่ยวผลผลิต ตลอดจนการเก็บรักษา ขนส่ง และการผลิตพลังงานทดแทน นอกจากนั้นยังมีพาวิลเลี่ยนจากประเทศต่างๆ ที่พร้อมนำเทคโนโลยีการเกษตรชั้นนำมารวมจัดแสดงงาน อาทิ ประเทศจีน ประเทศเดนมาร์ก และพาวิลเลี่ยนที่จัดแสดงชิ้นส่วนและอะไหล่เครื่องจักรกลการเกษตร พาวิลเลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งเป็นการนำชีวมวลมาเปลี่ยนให้เป็นให้เป็นแก๊สเชื้อเพลิงเพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในอุตสาหกรรมการเกษตร

การเสวนาเรื่อง การเลือกเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด ฯลฯ
ในช่วงหนึ่งของการแถลงข่าวการจัดงานมีการเสวนาเรื่อง การเลือกเครื่องจักรกลเกษตรเพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิตการปลูกข้าว อ้อย มันสำปะหลัง ข้าวโพด และหญ้าฟ่างเลี้ยงสัตว์

เหตุผลที่องค์กรชั้นนำร่วมจัดงาน และผลดีที่จะเกิดขึ้น

ในส่วนของผู้จัดงาน นายปีเตอร์ โกลว์เทิร์น กรรมการผู้จัดการ องค์กรเกษตรแห่งเยอรมนี (ดีแอลจี) กล่าวว่า สามเหตุผลหลักที่ทางองค์กรเกษตรแห่งเยอรมนี (ดีแอลจี) ร่วมมือสร้างเวทีอุตสาหกรรมการเกษตรสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างเช่น งาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย คือ (1) ตลาดที่กำลังเติบโตและและมีความสนใจสูงในด้านเทคโนโลยีและเครื่องจักรกลการเกษตร (2) ทั่วโลกรู้จักแบรนด์ “AGRITECHNICA” กับเครือข่ายขององค์กรเกษตรแห่งเยอรมนี และ (3) ด้วย ชื่อเสียงของ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค ด้านการจัดงานนิทรรศการและงานประชุม ความร่วมมือของเราจะพัฒนาไปสู่การขยายตลาดเครื่องจักรกลการเกษตรในระยะยาว และสร้างโอกาสที่จะถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้สนใจทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรที่มาจากประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน อีกทั้ง ยังช่วยในการพัฒนาธุรกิจการเกษตรอย่างยั่งยืน โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากองค์กรเกษตรแห่งเยอรมนี (ดีแอลจี) เป็นผู้ผลักดัน

การร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการผนวกความชำนาญของทั้งทาง ดีแอลจี (DLG) และ วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค (VNU Exhibitions Asia Pacific) ในบริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค (VNU Exhibitions Asia Pacific) เราประสบความสำเร็จจากการพัฒนางานร่วมกันกับทางผู้จัดงานแสดงสินค้าจากประเทศเยอรมนี การทำงานร่วมกับ ดีแอลจี (DLG) จะทำให้เกิดเวทีทางธุรกิจที่น่าเชื่อถือสำหรับภูมิภาคเอเชีย สิ่งที่สำคัญที่สุด เราสามารถรวมอุตสาหกรรมต่างๆ เข้าไว้ภายในงานเดียว จากจุดเริ่มต้นของตลาดไปสู่สิ่งที่ลูกค้าต้องการได้อย่างสมบูรณ์ นายนิโน กรุตต์เก กรรมการผู้จัดการ บริษัท วีเอ็นยู เอ็กซิบิชั่นส์ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด (Mr. Nino Gruettke, Managing Director of VNU Exhibitions Asia Pacific) กล่าว

ด้านนางสาวปาริฉัตร เศวตเศรณี ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ทีเส็บในฐานะหน่วยงานภาครัฐอันมีพันธกิจหลักในการเพิ่มศักยภาพด้านการแข่งขันและขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้สนับสนุนการจัดงาน AGRITECHNICA ASIA 2017 งานแสดงสินค้าและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลด้านเกษตรกรรมแห่งเอเชีย โดยมีกำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2560 เป็นครั้งแรก ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา

ทีเส็บเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนด้านการทำตลาดต่างประเทศ เพื่อเพิ่มจำนวนผู้ซื้อที่มีคุณภาพให้ตรงกลุ่มเป้าหมายของงาน ซึ่งคาดการณ์ว่าการจัดงานในครั้งนี้จะเป็นการกระตุ้นให้นักลงทุน ผู้ซื้อ ผู้ประกอบการชั้นนำจากต่างทวีป และผู้เข้าชมงานกว่า 8,000 คน เข้าร่วมงาน จากความร่วมมือกันระหว่าง 2 ผู้จัดทั้งไทยและเยอรมนี นับเป็นการเริ่มต้นเปิดการค้าและการแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีจากทวีปยุโรปสู่เอเชียอย่างแท้จริง เกิดการลงทุนและการเจรจาธุรกิจ ช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นที่ยอมรับในการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจไมซ์ระดับภูมิภาคที่เชื่อมโยงธุรกิจสู่ความสำเร็จระดับโลก โดยการจัดงานครั้งนี้ เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเป้าหมายนักเดินทางกลุ่มไมซ์ในปี 2560 ด้วยจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ 1,109,000 คน สร้างรายได้ 101,000 ล้านบาท

ผู้สนใจเข้าร่วมแถลงข่าวงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย 2017
ผู้สนใจเข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

เชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั่วเอเชียเข้าร่วมงาน

นอกจากการแสดงเทคโนโลยีการเกษตรจากบริษัทชั้นนำแล้ว ผู้จัดยังให้ความสำคัญอย่างยิ่งกับการเชิญผู้ซื้อรายใหญ่ทั่วภูมิภาคเอเชียมาร่วมงาน ภายใต้แคมเปญ Hosted Buyer Program เตรียมการรองรับผู้บริหารและแขกผู้มีเกียรติจากบริษัทชั้นนำมากกว่า 150 คนทั่วเอเชีย โดยมอบอภินันทการห้องพักรับรองตลอดระยะเวลาการเข้าชมงานที่จัดขึ้นที่กรุงเทพ เพื่อยกระดับธุรกิจการเกษตรแห่งเอเชียให้เป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายธุรกิจระดับโลก นอกจากนั้นในงานแสดงครั้งนี้เกษตรกรจะได้พูดคุย แบ่งปันองค์ความรู้มากมายจากผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีการเกษตรจากนานาประเทศอีกด้วย ท่านที่สนใจสามารถส่งใบสมัครเพื่อร่วมโครงการได้ที่ buyer@agritechnica-asia.com หรือติดต่อทีมจัดงานได้ที่ www.agritechnica-asia.com/visiting เปิดรับสมัครตั้งตั้งวันนี้ ถึง 15 ธันวาคม 2559 เท่านั้น

อนึ่ง ดีแอลจี องค์กรการเกษตรแห่งเยอรมัน เป็นองค์กรอิสระและไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง มีเครือข่ายขนาดใหญ่ทั่วโลก ดำเนินกิจกรรมที่ไม่แสวงหากำไรในประเทศกลุ่มเกษตรที่สำคัญ องค์กรจะทำหน้าที่ในฐานะที่ปรึกษาเพื่อช่วยพัฒนาส่งเสริมกิจกรรมให้ประสบความสำเร็จและส่งเสริมการขยายตัวของธุรกิจระหว่างประเทศสำหรับบริษัทต่างประเทศที่พร้อมมาลงทุนโดยผ่านทางงานนิทรรศการเชิงธุรกิจ สนับสนุนการหาตลาดใหม่ที่เหมาะสมโดยความร่วมมือกันของพันธมิตรในระดับท้องถิ่น

การจัดงาน อะกริเทคนิก้า เอเชีย ครั้งนี้ คาดว่าจะมีบริษัทชั้นนำทั้งจากเอเชียและยุโรปมากกว่า 221 บริษัท นำแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีเครื่องจักรกลการเกษตร พร้อมรองรับผู้เข้าชมงานและผู้ประกอบการที่มุ่งมั่นนำเสนอแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรให้กับภูมิภาคเอเชีย มากกว่า 8,000 คน บนพื้นที่จัดแสดงงานกว่า 7,550 ตารางเมตร โดยเฉพาะทางด้านบริษัทชั้นนำที่เกี่ยวข้องกับเครื่องจักรกลการเกษตรทุกภาคส่วนที่มีความต้องการขยายตลาดสู่ระดับนานาชาติจะมาร่วมงานครั้งนี้

หมายเหตุ : สนใจเข้าร่วมแสดงสินค้าติดต่อ คุณเอกชัย ผลสมบุญ  อีเมล akachai.pon@vnuexhibitionsap.com โทร 02 670 0900 ต่อ 104

SIMA_webbanner_468x90_TH_animated