เมืองกาญจน์ แจกพันธุ์กล้าไม้...เปิดศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่
วันนี้ผู้ว่าฯ ขอลุย...ปลูกข้าวร่วมกับเกษตรกร
ผู้ว่าฯ ศักดิ์ สมบุญโต...พร้อมลุย
ผู้ว่าฯ ศักดิ์ สมบุญโต…ลุยเต็มที่

เดินหน้าเกษตรทฤษฎีใหม่เต็มที่…. นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี “ผู้ว่าหัวใจเกษตร” เป็นประธานเปิดศูนย์การเรียนรู้ เกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ปลูกต้นไม้ แจกพันธุ์กล้าไม้ สะเดา ขี้เหล็ก มะขามเปรี้ยว 10,000 ต้น หน่อพันธุ์กล้วยหอม 10,000 หน่อ ดำเนินการโดย เทศบาลตำบลเขาโจด ณ หมู่ที่ 4 บ้านสามหลัง ต.เขาโจด อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี โดยนายวิจิตร กมลวารินทร์ เกษตรจังหวัดกาญจนบุรี มอบหมายให้นายมนตรี เชื้อใจ หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต ร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยจัดขึ้นเมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2559 มีเกษตรกรมาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

กล้วยหอม 10,000 หน่อ...พร้อมปลูก
กล้วยหอม 10,000 หน่อ…พร้อมปลูก
ผู้ว่าฯ ศักดิ์ ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปลูกกล้วยหอม
ร่วมกับชาวบ้านช่วยกันปลูกกล้วยหอม…งานนี้ไม่รู้คนไหนเป็นผู้ว่าฯ คนไหนเป็นเกษตรกร
SIMA_webbanner_468x90_TH_animated